Velika terasa

Velika terasa je centralni objekat Palića, koji svojom gracioznošću pleni ovaj prostor od 1912. Iz tog razloga Palić kao turistička destinacija u velikoj meri zavisi od ovog objekta.

Posle višegodišnjeg propadanja, obejkat o kome se baš i nije vodilo računa je došao na oko tadašnjim radnicima JP Direkcija za izgradnju grada koji su 2006. pokrenuli rekonstrukciju istog. Prvo je urađena detaljna analiza stanja objekta i plan rekonstrukcije po fazama. Urađena je sva potreban dokumentacija nakon čega su usledile česte posete Beogradu kako bi se obezbedila sredstva za rekonstrukciju. Kako su pristizali novci tako su raspisivani tenderi i rađene faze, pa je objekat krajem 2008. godine dobio karakterisitčnu žutu fasadu koju štiti nova krovna konstrukcija i ojačani temelji. Moja poslednja poseta tom objetu je bila u maju 2009. kada sam i načinio slike koje ću vam danas postaviti. Na žalost JP Direkcija za izgradnju grada nije nastavila kontinuitet, o čemu će biti kasnije više reči.

Na donjoj slici je prikazan spratni presek objekta u kome su obeleženi delovi kako bi se čitaoci lakše snašli.

Slika

Kao što se na slici može i videti, na spratnom delu objekta dominira velika sala koja nakon rekonstrukcije teba da postane multifunkcionalan prostor u kome bi mesta našao i Palićki filmski festival i kongresi.

Sala

Slika

Slika

Do velike sale se dolazi stepenicama koje su takođe označene na prvoj slici

Slika

Prostorija na prvoj slivci označena kao "Prostorija D" je prikazan na slici dole

Slika

Na donjoj slici je prikazan prizemni presek objekta.

Slika

Prostorija obležena kao "Prostorija A" je prikazana na donjoj slici

SlikaKOMENTARI

  1. djomla kaže:

    Za završetak Velikte terase je potrebno još 200 miliona dinara. Ministarsvo za ekonomiju i regionalni razvoj je za 2009. godinu izdvojilo 45 miliona dinara. Faza koja treba da se realizuje ovim sredstvima treba da dovede jedan deo Velike terase u funkcionalno stanje, tako da se taj deo može izdati u zakup privatnom licu. Po prirodi stvari, čitav posao treba da obavi JP Direkcija za izgradnju grada, koja je raspisala tender krajem leta, ali isti nije uspeo. Na svu sreću Ministarsvo nije povuklo novac, pa se on može utrošiti i ove godine. Za ostatak sredstava od 155 miliona dinara, jer konkurisano kod NIP-a (https://www.gradsubotica.co.rs/viewtopic.php?f=29&t=17). Ono što je novina u čitavoj rekonstrukciji ovog objekta je to što će brigu o realizaciji ovog projekta preuzeti JP Park Palić.

OSTAVITE KOMENTAR

73 + = 74

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: