Više žrtava nasilja u porodici

Centru za socijalni rad ove godine je prijavljena 90 žrtva nasilja u porodici, što je više u odnosu na prošlu godinu kada je bilo u 81 žrtava. Žrtve nasilja u porodici su uglavnom žene 78, a u 12 slučajeva su bili muškarci. Najveći broj žrtava spada u grupu odraslih 60, zatim deca u 13 slučajeva, stara lica u 10 i mladi u 7 slučajeva su pretpeli neki vid porodičnog nasilja.I dalje nasilnici su uglavnom bračni ili vanbračni partneri, pa roditelji, zatim sin ili ćerka i drugi.

nasilje

Najveći broj žrtava trpi fizičko nasilje (51). Psihičko nasilje trpi njih 12, dok je takođe veoma zastupljena i kombinacija više tipova nasilja, odnosno u najvećem broju slučajeva kombinacija psihičkog i fizičkog nasilja (23). Što se tiče vrste nasilja nema značajnijih razlika 2015. godini u odnosu na 2014. godinu kada je fizičko nasilje takođe bilo najdominantnije i iznosilo 71,6% od ukupnog broja prijava nasilja. Nasilje je uglavnom, Centru za socijalni rad, prijavljivala sama žrtva (55), ili policija (25), druga lica koja su povezana sa žrtvom (7), dok su ostale situacije prijavili Osnovno javno tužilaštvo, Sud i Zaštitnik građana (3). U periodu od januara do oktobra ove godine izrečeno je 14 mera zaštite od nasilja u porodici, i to 6 zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti, 5 zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice, zatim 2 zabrane pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice i 1 mera izdavanja naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine. Što se tiče izrečenih mera u toku 2014. godine, njih je tada bilo 4. Što se tiče podnetih tužbi za nasilje u porodici , do oktobra meseca ih je bilo 8, kažu u Centru za socijalni rad.

25. novembar proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvoj konferenciji feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanoj u Bogoti 1981. godine. Tada su žene govorile o svim vidovima nasilja koje trpe, kao i o nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. 25. novembar je odabran kao dan secanja na sestre Mirabel.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR