Volonterski kultur klub

Usled nedostatka podrške volonterizmu i sticanju volonterske prakse za mlade u kulturnim ustanovama Subotice, „FOKUS” Fondacija od septembra 2010. godine započinje program Volonterski kultur klub, namenjen mladima, zainteresovanim za obavljanje volonterske prakse u gradskim ustanovama kulture. Ovim programom želi se uspostaviti podrška mladim volonterima na teritoriji grada Subotice i okoline, te im tako omogućiti upoznavanje sa kulturnom produkcijom kroz sticanje dragocenog iskustva i razvijanje veština, te njihovo aktivnije uključivanje u društvene tokove grada.

Kao inicijator i organizator ovoga programa, „FOKUS” Fondacija će igrati ulogu medijatora između mladih volontera i ovim povodom osnovane mreže kulturnih ustanova u Subotici, te pružiti volonterima supervizorsku i mentorsku podršku.

Zainteresovanim mladima nudi se mogućnost sticanja volonterske prakse u sledećim ustanovama kulture u Subotici: Art bioskop „Aleksandar Lifka”, Bunjevački kulturni centar „Bunjevačka matica”, Dečje pozorište, Likovna škola „De Mediči”, Edukativni centar Roma, „FOKUS" Fondacija, Galerija „Vinko Perčić”, Gradska biblioteka, Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo”, Kulturni centar Roma, Mađarski kulturni centar „Nepker", Moderna galerija „Likovni susret”, Gradski muzej Subotice, Narodno pozorište, Otvoreni univerzitet, Pozorište „Deže Kostolanji”, Srpski kulturni centar „Sveti Sava”, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, kao i u brojnim udruženjima građana.

Svaki član Volonterskog kultur kluba „FOKUS” Fondacije po uspešnom završetku svoje kulturne prakse stiče uslov prijavljivanja na EVS program dugoročnog volontiranja u jednoj od zemalja Evropske unije, za koji je „FOKUS” Fondacija od aprila 2010. godine od strane Evropske komisije i zvanično akreditovana.

Da biste postali član volonterskog kluba potrebno je popuniti prijavni formular (na sajtu Focusa), poslati CV i motivaciono pismo.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

64 + = 65

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: