Za javne radove 17 miliona

Subotička lokalna samouprava objavila je danas javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji Subotice u 2015. godini, koji će trajati do 20. aprila, za šta je iz budžeta obezbeđeno 17 miliona dinara.

javni radovi

Kako je objavljeno u javnom pozivu, maksimalna dužina trajanja javnog rada je šest meseci, a mogu da se organizuju i sprovode u oblastima socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti, kao i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Grad Subotica podnosiocu prijave, po nezaposlenom licu uključenom u javne radove, za svaki mesec angažovanja isplaćuje neto zaradu u visini od 22.500 dinara, uvećanu za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme.

Zarada od 23.000 dinara, uvećana za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, isplaćivaće se za lica sa III i IV stepenom stručne spreme, a 25.000 dinara za lica sa V i VI stepenom stručne spreme i lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Takođe će se isplaćivati i putni troškovi u visini do 1.500 dinara kao i naknada troškova sprovođenja javnih radova po licu mesečno, u visini do 2.000 dinara jednokratno po licu angažovanom za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti i 4.000 dinara mesečno po licu angažovanom za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Pravo učešća imaju privredna društva i preduzetnici i udruženja građana, a Javni oglas traje do 20. aprila ove godine.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac, odnosno izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

 

TanjugKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR