Zaštita barskih kornjača

Udruženje za zaštitu i unapređenje okruženja i graditeljskog nasleđa "Protego" predstavilo je projekat "Metode održivog upravljanja malim jezerima i nekomercijalnim ribnjacima" koji se realizuje na dva mala privatna jezera u Subotici.Cilj je da se pokaže način da se ona osvežavaju kiseonikom koji će biti upumpavan i raspršavan u vodi pomoću energije solarnih panela.
-Uobičajeni problemi kod baštenskih jezera su da kada usled neodržavanja i nedovoljnog prisustva kiseonika dođe do pojave algi a često i uginuća ribe. Bogata vegetacija plutajućih podvodnih biljaka, kao i vegetacija vezana za plitke vode, pruža uslove za opstanak vrlo bogatog živog sveta – kaže Gabor Mesaroš iz "Protega".
Kao jedan od veoma važnih ciljeva projekta za zaštitu jezera je potreba stvaranja što većeg broja malih jezera od 1 ara pa do dva hektara kako bi se, kroz povećanja staništa flore i faune povećao i sam kvalitet života.

Slika

Pored toga predstavljen je projekat “Zaštite barskih kornjača u Vojvodini”. Barske kornjače koje se nalaze u Vojvodini su prilično ugrožene. Nijihova rehabilitacija bila bi smeštanje u Prihvatilišta za sitne i divlje životinje. Pokrajinski sekreterijat za životnu sredinu podržava sve projekte koji se odnose na zaštitu prirode.
Ujedinjene nacije su ovu godinu proglasele godinom zaštite biodivirziteta. Zaštitom prirode mi štitimo i sebe, kaže direktorka programa za Srbiju, WWF .
Cilj projekta zaštite barskih kornjača je njihova zaštita i premeštanje u zdravija i bezbednija staništa. Uporedo sa tim proteklih godina se obavlja i kartiranje staništa i evidentiranje jedinki sa ciljem da se postave temelji za izradu sveobuhvatnog Akcionog plana zaštite ove vrste kod nas.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: