Zaštita barskih kornjača

Udruženje za zaštitu i unapređenje okruženja i graditeljskog nasleđa "Protego" predstavilo je projekat "Metode održivog upravljanja malim jezerima i nekomercijalnim ribnjacima" koji se realizuje na dva mala privatna jezera u Subotici.Cilj je da se pokaže način da se ona osvežavaju kiseonikom koji će biti upumpavan i raspršavan u vodi pomoću energije solarnih panela.
-Uobičajeni problemi kod baštenskih jezera su da kada usled neodržavanja i nedovoljnog prisustva kiseonika dođe do pojave algi a često i uginuća ribe. Bogata vegetacija plutajućih podvodnih biljaka, kao i vegetacija vezana za plitke vode, pruža uslove za opstanak vrlo bogatog živog sveta – kaže Gabor Mesaroš iz "Protega".
Kao jedan od veoma važnih ciljeva projekta za zaštitu jezera je potreba stvaranja što većeg broja malih jezera od 1 ara pa do dva hektara kako bi se, kroz povećanja staništa flore i faune povećao i sam kvalitet života.

Slika

Pored toga predstavljen je projekat “Zaštite barskih kornjača u Vojvodini”. Barske kornjače koje se nalaze u Vojvodini su prilično ugrožene. Nijihova rehabilitacija bila bi smeštanje u Prihvatilišta za sitne i divlje životinje. Pokrajinski sekreterijat za životnu sredinu podržava sve projekte koji se odnose na zaštitu prirode.
Ujedinjene nacije su ovu godinu proglasele godinom zaštite biodivirziteta. Zaštitom prirode mi štitimo i sebe, kaže direktorka programa za Srbiju, WWF .
Cilj projekta zaštite barskih kornjača je njihova zaštita i premeštanje u zdravija i bezbednija staništa. Uporedo sa tim proteklih godina se obavlja i kartiranje staništa i evidentiranje jedinki sa ciljem da se postave temelji za izradu sveobuhvatnog Akcionog plana zaštite ove vrste kod nas.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

6 + 3 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: