Zdravlje i zdravstvo – nova tema Agore

U subotu, 16. oktobra 2010. godine na Otvorenom univerzitetu, u 10,00 časova u sali 213/I održaće se tema Agore " Zdravlje i zdravstvo u Subotici"

Uvodna izlaganja:
dr Atila Čengeri (Csengeri Attila), Pokrajinski sekretar za zdravstvo
Mr sci.med. Branka Milisavljević, pomoćnik direktora opšte bolnice Subotica za medicinske poslove, nadzor i kvalitet
Mr sc. med. Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje, Načelnik centra za promociju zdravlja

Slika
Agora u martu 2010. foto: Vučković

"Zdravlje je stanje potpunog fizičkog i psihičkog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Dok smo zdravi ne razmišljamo o bolesti, čak ni o onome što nam može narušiti zdravlje. ,,Prevencija je pola zdravlja’’ – pravilo koje još uvek nije postalo sastavni deo naših života.

Nivoi odgovornosti zdravstvene zaštite leže kako u javnom sektoru, tako i u građanskom društvu, ali i na pojedincu.
Javni sektor je odgovoran za izbor prioriteta i strategija zdravstvene zaštite, stvaranje okruženja koje omogućava ,,zdrave izbore i odluke’’ ( zakonodavni okvir, sistemski uslovi, zdravlje u svim politikama i strategijama, zdravstvani sistem i zdravstvene službe).

Građansko društvo je odgovorno za razvijanje svesti javnosti i obezbeđivanja podrške u ostvarivanju zdravstvene zaštite i očuvanja zdravlja. Unutar građanskog društva posebnu odgovornost imaju lokalna zajednica, porodica i organizacije građanskog društva.

Pojedinac nije oslobođen odgovornosti za svoje zdravlje. Izbor zdravog stila života i odgovornost za sopstveno zdravlje je na pojedincu.

Bolest se teško može razumeti, a još teže se može lečiti izvan društvenih, ekoloških, epidemioloških i evolutivnih uslova u kojima se javlja i širi.

Koliko se u Subotici poštuju vrednosti zdravlja i zdravog života, koje su posledice rizičnih stilova života, kakvo je zdravstveno stanje subotičana i šta se sve čini i na koji način da se zdravlje poboljša; da li i koliko kvalitetno mreža vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova svojom organizacijskom strukturom zadovoljava potrebe stanovništva… samo su deo sadržaja teme: ,,ZDRAVLJE I ZDRAVSTVO U SUBOTICI’’

Urednik i moderator
Dušan TorbicaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 83 = 88

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: