Zelena energija iz otpada

Globalna strategija čovečanstva proglasila je 21. vek, vekom za čistu energiju, vodu, i zdravu hranu. Obnovljivi izvori energije kao i reciklaža svih vrsta otpada novi pravac na koji način otpad može da iskoristi, a da ne zagadi okolinu i štetno utiče na zdravlje ljudi.Nove tehnologije za preradu otpada smanjuju volumen otpada za 300 puta, što znači da od 300 kilograma otpada dobije se 1 kilogram čvrstog proizvoda.Medicinski otpad se smanjuje i do 800 puta. Čvrsti nus proizvod koji nastaje nije otpad nego korisna sirovina za dalju preradu, odnosno 99% otpada se pretvori u gasno stanje koji kasnije može da se upotrebi kao gorivo ili se filtrira u sirovine, polimere, alkohole, čistu vodu, čist vodonik…..Bezbednost je na visokom nivou, a štetne materije se pretvaraju u takozvane zdrave materije.
– Plazma konvertor je endoterman proces prerade otpada, što znači, da se materiji otpadu u procesu razgradnje dodaje energija i čija se vrednost višestruko vraća. U konvertoru se tempratura održava visokonaponskim elektrodama. Temperatura je veća od 16000°C, što je tri puta veća temperatura od temperature na površini Sunca.U plazma konvertoru sav otpad se raspadne na svoje primarne, osnovne elemente – atome. To je proces gde se električnom energijom (plazmom) vrši proces cepanja molekula. U tom procesu proizvodimo onoliko električne energije, da pokrivamo potrošnju postrojenja, a višak proizvedene energije možemo prodati na tržištu.Konstrukcija plazma konvertora omogućava istovremeni unos krutog, tečnog i gasovitog otpada. Sistem radi u tzv. malom podpritisku tako da "oticanje" gasnih materija u okolinu nije moguće. Apsolutni pritisak u samom sistemu je približan atmosferskom pritisku. Kretanje elektroda u konvertoru može biti ručno ili automatsko, zavisno od vrste otpada.Uključuje se i isključuje kao obična sijalica ili kompjuter. Proces rada ne zahteva nikakvo stajanje zbog hlađenja ili opterećenja – kaže rukovodilac projekata iz preduzeća “Step”, Ljubiša Savanov.
Prerada otpada se obavlja u veoma različitim kapacitetima od 0.500 kilograma do 1000 tona na dan!Postrojenje može da bude stacionirano ili mobilno.
– Na primer, ako trošimo 1 kW/H energije za preradu otpada, proizvodnja plazma gasa kao nus proizvod će nam dati 2.5 kW/h energije.Prerađuje se i radioaktivni otpada niskog inteziteta, tako što se volumen takvog otpada smanjuje za 100 puta, to znači ako imamo 1000 kilograma radioaktivnog otpada niskog inteziteta preradom smanjujemo zapreminu na svega 10 kilograma – ističe Ljubiša Savanov.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

74 + = 81

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: