Podeljene tablete protiv larvi komaraca

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, u saradnji sa preduzećem „Ciklonizacija“ Novi Sad, obaveštava javnost da je po mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice izvršena podela BTI tableta – biološkog preparata protiv larvi komaraca. Ovaj preparat se koristi za uništavanje larvi komaraca u dvorištima, vlažnim podrumima, septičkim jamama, zapušenim olucima i drugim manjim vodenim površinama.

komarac

I male površine vode su dovoljne za veliku produkciju komaraca. Zato se građanima preporučuje da preuzmu ove tablete i ubace ih u navedene vodene površine koje se nalaze na parcelama u njihovom vlasništvu. Tablete mogu besplatno preuzeti u sedištima svojih mesnih zajednica, u toku njihovog redovnog radnog vremena. Jedna tableta dovoljna je za 1 m3 vodene površine. BTI tablete su visoko selektivni biocidni proizvod koji deluje samo na larve komaraca.

Pored ove mere, u cilju sprečavanja razvoja odraslih komaraca, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju preporučuje i sledeće:

1. pokrivati bazene, prazniti vodu iz saksija, kofa, burića, odbačenih guma i ostalih posuda. Ukoliko je neophodno čuvanje vode, posude u kojima se ona lageruje prekrivati kako bi se sprečilo polaganje jaja na površini vode
2. čišćenje kanala od korova i otpadaka i održavanje protočnosti istih, da voda u njima bude čista
3. jednom godišnje proveriti da li su vertikale oluka zapušene
4. postaviti mreže na ventilacione otvore septičkih jama i poboljšati zaptivanje šahtova i posuda za čuvanje kišnice
5. redovno kositi travu i javne površine

Potrebno je naglasiti da se disciplinovanom primenom ovih mera značajno smanjuje potreba za kasnijim tretmanom odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, čime se štede materijalna sredstva i čuva životna sredina.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR