18 dozvola za upravljanje otpadom

U Vojvodini je izdato 164 dozvole za upravljenje otpadom, od kojih je 74 za sakupljanje i tretman, a 90 za sladištenje i tretman. Izdato je 52 dozvole za neopasan otpad i 38 dozvola za opasan otpad i 9 medicinskim ustanovama za skladištenje i tretman infektivnog otpada. U Subotici je izdato 17 dozvola operaterima za neopasan otpad i jedna za opasan otpad. U lokalnoj samoupravi objašnjavaju da u poslednje vreme postoji sve veća zainteresovanost građana da postanu operateri za sakupljanje, tretman, skladištenje ili transkort otpada.

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Slobodan Puzović je rekao da je u pripremi izdavanje  još jedne dozvole za upravljanje opasnim otpadom.

Da podsetimo,  2009.godine su doneti Zakon o upravljanju otpadom i o ambalažnom otpadu i svi operateri  trebalo je  da usklade uslove poslovanja sa zakonima.  Dozvolu za upravljanje opasnim otpadom izdaje pokrajina i Ministarstvo energetike i životne sredine.  Od 2015. do 2019.godine plan je da se uredi oblast upravljanja opasnim otpadom i obezbede kapaciteti za spaljivanje i reciklažu otpada.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR