Pozivi za upis u vojnu evidenciju

Ministarstvo odbrane pozvalo je ovih dana mladiće rođene 1994. godine da se jave u centre MO za lokalnu samoupravu (bivše vojne odseke) u mestima prebivališta radi uvođenja u vojnu evidenciju.

.

Poziv je upućen i mladićima starijih godišta (1982 – 1993), koji do sada iz bilo kojih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da to urade.

.

Uvođenje mladića u vojnu evidenciju počelo je juče i trajaće do 15 marta. Regrut službeniku Ministarstva odbrane treba da pokaže ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i jednu fotografiju formata za ličnu kartu.

.

Ovakav poziv Ministarstva odbrane i ove godine je kod dela javnosti izazvao određene nejasnoće, jer se neki roditelji pitaju otkud sad to kad je ukinuto služenje vojnog roka.

.

Poznato je da je obavezno služenje vojnog roka u Srbiji ukinuto početkom prošle godine. Međutim, i dalje važi zakonska obaveza da svaki punoletan građanin Srbije bude upisan u vojnu evidenciju prema mestu prebivališta. Upis se sprovodi početkom godine u kojoj regrut postaje punoletan.

.

Kada se upišu u vojnu evidenciju, građani su izvršili sve obaveze iz delokruga regrutne obaveze i drugih obaveza nemaju. Znači da neće ići na lekarske preglede niti će služiti vojni rok, osim ako to lično ne žele.

.

Oni koji se ne odazovu pozivu za upis u vojnu evidenciju podležu prekršajnoj odgovornosti, prema članu 126 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Kazne mogu biti novčane, do 50.000 dinara ili zatvor do 60 dana. Interesantan je i član 127 ovog zakona, po kojem je kažnjivo izneti vojnu knjižicu iz Srbije ili da će regrut, ako u roku od osam dana ne prijavi promenu prebivališta, adrese stanovanja, zdravstvenog stanja ili gubitak vojne knjižice, biti kažnjen od 10 do 50 hiljada dinara ili zatvorom do 30 dana.KOMENTARI

 1. R2D2 kaže:

  Promenite sliku koja prati vest.Pa Miletić je već u penziji nekoliko meseci! 😳

 2. Kirdžijaš kaže:

  A i ovog novog što je postavljen ništa čačkaju u vezi ratnih zločina na Kosovu.

 3. Iby P. kaže:

  Za svaki slucaj evo linka prostudirajte!! 
  Srpski drzvavljani koji imaju decu tih godina i koji su na stalnom radu ili boravku u inostranstvu ili su i DRZAVLJANI DRUGE ZEMLJE treba da obrate paznju na neke detalje:

  Link:
  http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vojnoj_radnoj_i_materijalnoj_obavezi.html

 4. Iby P. kaže:

  Evo i zvanicnih informacija na strani Ministartva odbrane Republike Srbije – sa svim odredbama i definicijama pojmova (Naglasavam: obratitie paznju svi koji zivite u inostranstvu) :

  http://www.mod.gov.rs/lat/dokumenta/uredbe/obveznici_inostranstvo.php

 5. Sugradjanin kaže:

  Gosp. Iby, nemojte unositi nemir jer to sto Vi pokazujete, je proslost i prevazidjenost.

  Ovde duvaju neki novi vetrovi, zakon se promenuo.

 6. Iby P. kaže:

  Postovani G. Sugrdjanin,

  Kao prvo: Nemam obicaj da unosim nemir – procitajte gore objavljeni clanak – i rzamislite. Ako niste upuceni u prava i obaveze Srpskih drzavljana na stalnom radu i boravku i inostranstvu ili o pravima i obavezama dvojnih ili multi drzavljana onda posebno!.

  Kao drugo: Nikada ne postujem nesto sto nije provereno ili ako nisam familijarna sa tom temom.

  Kao trece: Vetrovi duvaju i nadalje – kod mene cesto pre nego kod Vas.

  Ali de ne bude nesporazuma evo zvanicno sto su  ranije objavila i trenutno objavljuju  SVA DIPLOMATSKA PREDSTAVNISTVA RS  – Sa odredbama o vojnoj obavezi, amnestiji itd. 

  (Izvinjavam se zbog duzine teksta – ali da ne bude nesporazuma i optuzbe za unosenje nemira)

  Objava svih Diplomaskih prestavnistva RS:

  Vojna obaveza

  ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA Narodna skupština Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2010. godini, 15. 12. 2010. godine, donela je Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka, (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 95 od 17. 12. 2010. godine).

  Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka predviđa sledeće:

  – Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavlja se odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010. godini, a odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom službom;

  – Od 1. januara 2011. godine, upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, vršiće se po principu dobrovoljnosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 88/09 i 95/10).

  Obaveze državljana Republike Srbije, vojnih obveznika

  1. Evidencija regruta i lica u rezervnom sastavu

  Shodno zakonu, u vojnu evidenciju se uvode svi državljani Republike Srbije koji žive na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

  Članom 135. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi regulisano je da sva lica koja ne žele da služe vojni rok u Vojsci Srbije po principu dobrovoljnosti, podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i služenja u rezervnom sastavu.

  Članom 73. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno je da evidenciju vojnih obveznika koji borave u inostranstvu duže od jedne godine vode i diplomatsko-konzularna predstavništva.

  Članom 64. stav 1. i 2. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, obavezuje vojne obveznike (regruta i lica u rezervnom sastavu) na sledeće:

  “ Regrut odnosno lice u rezervnom sastavu koji je otputovao u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužan je da se prijavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju koju vodi diplomatsko-konzularno predstavništvo, u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

  Lice koje boravi u inostranstvu je dužno da se u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, prijavi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju.”

  Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je vojni obveznik je regulisao obavezu služenja vojnog roka.

  Uvođenje u vojnu evidenciju

  Radi uvođenja u vojnu evidenciju DKP, vojni obveznik je dužan da donese na uvid nadležnom organu DKP sledeća dokumenta:

  utnu ispravu

  dokaz o poslednjem prebivalištu na teritoriji R.Srbije, i

  dokaz o mestu prebivališta u inostranstvu.

  Prava i obaveze dvojnih državljana

  Dvojni državljani svoja prava i obaveze ostvaruju, kao i do sada, u skladu sa članom 66. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

  Zahtevi podneti pre 1. januara 2011.

  Od 1. januara 2011. godine DKP-a Republike Srbije neće primati zahteve regruta za odobrenje privremenog boravka, produžetak privremenog boravka i stalni boravak u inostranstvu. Regrutima koji su zahteve podneli pre navedenog datuma, rešenja će biti doneta u skladu sa važećim propisima.

  ZАKОN О АMNЕSTIЈI

  Narodna skupština Republike Srbije na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, 23.03.2010.godine, donela je Zakon o amnestiji, koji je objavljen u »Službenom glasniku Republike Srbije« broj 18/10 od 26.03.2010.godine.

  ZAKON O AMNESTIJI predvideo je sledeće:

  Daje se amnestija licima koja su od 18. aprila 2006. godine (datum donošenja predhodnog Zakona o amnestiji) do dana stupanja na snagu novog zakona učinila, odnosno za koje postoji osnovana sumlja da su učinila krivična dela:

  izbegavanje vojne obaveze;

  izbegavanje propisa i pregleda (uvođenja u vojnu evidenciju, regrutovanja, lekarskih i drugih pregleda);

  neizvršavanje materijalne obaveze;

  izbegavanje vojne službe onesposobljavanjem ili obmanom, i

  samovolno odsustvovanje i bekstvo iz Vojske Srbije.

  Amnestija lica obuhvata:

  oslobađanje od krivičnog gonjenja;

  oslobađanje od izvršenja kazne, i

  brisanje osude.

  Ako je protiv lica nije pokrenut krivični, postupak se neće pokrenuti, a ako je krivični postupak u toku – obustaviće se.

  Rešenje o amnestiji donosi nadležni sud prvog stepena po službenoj dužnosti.

  Brisanje osude iz kaznene evidencije za napred navedena krivična dela izvršiće po službenoj dužnosti organ koji vodi kaznenu evidenciju.

  Ukoliko se lice nalazi u pritvoru, nadležni sud će doneti rešenje o ukidanju pritvora, a ukoliko se nalazi na izdržavanju kazne zatvora rešenje o oslobađanju daljeg izdržavanja kazne doneće provostepeni sud opšte nadležnosti na čijem se području nalazi kazneno-popravni zavod, odnosno okružni zatvor.

  Navedena rešenja se mogu doneti i na zahtev okrivljenog ili osuđenog lica ili lica koje u korist optuženog može izjaviti žalbu.

  Brisanje osude izvršiće se i na zahtev lica koje može podneti podneti zahtev za davanje amnestije po ovom zakonu.

  Zakon o amnestiji možete pronaći na sajtu: http://www.parlament.gov.rs

  Više informacija o ovim pitanjima možete naći na sajtu Ministarstva odbrane R. Srbije http://www.mod.gov.rs i sajtu Vojske R. Srbije http://www.vojska.mod.gov.rs

 7. Iby P. kaže:

  Gospodine Sugradjanin,

  Vi ste na potezu 🙂

 8. lana kaže:

  Ma kakvo uvodjenje u vojnu evidenciju, otac deteta je bio tri puta u nekoj rezervi, „branio“ nas je, ne znam od koga ili cega(?). Dosta je bilo, nisam ja radjala decu da ginu za budale!!!

 9. Kirdžijaš kaže:

  Svi ovi paragrafi su zastarili i uveliko smrde na pokojnu komunističku Jugoslaviju.

 10. Iby P. kaže:

  Gospodine Kirdzijas,

  Ako tvrdite da su zastareli, to bi bilo dobro potkrepiti dokazima i linkovati po Vama „vazeci“ Zakon. Na Rekla kazala se nemoze oslanjati – niti verovati.

  Bicu Vam zahvalna ako to ucinite – jer u tom slucaju se dokazuje da svi drzavni organi vrse dezinforamciju 🙂 

  Zelim Vam prijatno vece 🙂

 11. Državobranitelj kaže:

  Poštovana Iby P. zadivljujuće ste uporni ali ne vredi jer su neki „ufiksirali“ da je od zakona važnije , što bi fudbaleri rekli, slobodno građansko uverenje – pa će neki zakon poštovati, a drugi će odbaiti zbog lošeg ideološkog mirisa, zbog građanske retrogradnosti, zbog ličnog animoziteta, zbog prigovora savesti itd.

  Priznaje se državna evidencija imovine koja se vodi u gruntovnici ili u katastru nepokretnosti, priznaje se državna evidencija koja se vodi u registru hartija od vrednosti gde su deponovani podaci o vlasništvu nad akcijama, priznaje se evidencija o štednim ulozima i traže se i priznaju državne garancije za sigurnost štednih uloga, traži se da država iz budžeta u dan tačno isplaćuje penzije, traži se da država izmiruje subvencije seljacima ali se državi osporava  pravo da pravi evidenciju vojno sposobnih građana. Neki misle da državi ne treba vojska. Šta će im onda i policija, čemu služi uopšte pošta, škole su odavno bespotrebne, bolnice i domovi zdravlja su naročito nepotrebni jer svakako se umire – zdrav ili bolestan skoro da je svejedno. Vidite vi da se jedan Vaš „korespodent“ iz ove prepiske stalno zaliće, lupi u betonski zid, samo otrese glavom i opet ponovo. Nema kraja. Možda će sutra pasti veliki sneg pa će ga sutra mobilisati  i to sa njegovom lopatom, da na Paliću razgrće sneg, jer vojsku nemamo, i Službu civilne zaštite smo rasturili pa će morati on da lopata. Onda će nam pisati kako je bilo pa će poželeti da se ta vojna evidencija malo ažurira.

  Zelim Vam prijatno vece :-)

  P.S. Sneg će početi da pada u 10:08.

 12. Iby P. kaže:

  Postovani Gospodine  Državobranitelj 🙂

  Hvala Vam, zaista ste mi napravili jedno lepo vece!!!!!! Supr je Vas post. Posaljite mi molim Vas tog snega, jer kod nas ga nema, a i temperature su uveliko u + u, a moji psi obozavaju sneg!!!!!

  Ako kojim slucajem zaista bude puno snega u Subotici – svakako mi napisite kako je reseno ciscenje?!:)

  I Vama zelim prijatno vece:)

 13. gost kaže:

  da imam musko dete, ako treba i ispisao bi ga iz drzavljanstva samo da ne ide u vojsku… ovakvu… ili onakvu iz 90tih…

 14. Iby P. kaže:

  Da se razumemo:

  Moj post je bio dopuna gore objavljenog clanka u vezi vojne evidencije. Dopuna iz razloga, sto nasi gradjani koji zive i rade u inostranstvu ili su njihova deca dvojni drzavljani, obicno nisu dobro informisani – ne samo po ovom pitanju, nego i drugih – i cesto ispastaju zbog te neinformisanosti.

  Mislila sam da ce biti najbolje – da ako je neko na ovom site-u iz inostranstva, neka ima potpunu infomaciju.

  To je jedna stvar, da nema obaveze sluzenja vojnog roka, nema ga ni u drugim zapadnim zemljama ALI: nasuprot toga svuda u svetu ima vojne evidencije svidjalo se to nekom  ili ne.  U mnogim zemljama to je reseno elektronski – i podaci se direktno vade iz registra rodjenih. Posebno nikome se ni ne naglasava da je to uradnjeno – ali nasuprot toga postoji.

  Dvojni drzavljani su kategorija koja u slucaju potrebe mobilizacije – tu obavezu moze da izbegne jedino ako se nalazi u nekoj trecoj zemlji – ali mislim da nema svrhe objasnjavati. Dobro narod kaze: „Nemojte bacati bisere pred svinje“  🙂

  Svima zelim prijatan dan

  P.S.

  Gospodine Državobranitelj,
  Da li je poceo da pada sneg. Vidim da je hrvatsko primorje osvanulo u snegu. Na osnovu fotki fantasticno izlgeda – i ako ljudi najverovatnije ne uzivaju u njemu. 🙂

  Pozdrav

 15. Državobranitelj kaže:

  Poštovana g-đo Iby.P,

  Sneg je počeo da pada 2 sata pre nego što sam predvideo, pao je tek toliko da pokrije žito iako ne bi škodiilo da doda još santimetar – dva. Ne znam da li je mlado žito već pretrpelo štetu od – 16 i – 17 na otvorenom polju, jer bi mogao i hleb da postane luksuzna namirnica ali o tome mediji ne izveštavaju sistematski i uz pomoć stručnih konsultanata jer se bave nekim salonskim temama koje su svima već na nos izašle.

  Počeli su da čiste i u Subotici ali “ samo tamo gde popadija prolazi“. To je stara dosetka  ( iz onih predela gde popovi imaju supruge, a one imaju sluškinje) za lenje sluškinje koje rade samo tamo gde šefica može da vidi da je urađeno. Ovo razguravanje snega će gradskoj kasi biće obračunato kao da je svaka ulica očišćena i da je sneg utovaren u kontejner i transportovan na Južni pol ( malo je udaljeniji pa može da se fakturiše malo masnije ).

  Inače, pao je sneg bele boje ! Za Vas koji gledate slike preko mora to je normalno, međutim za mnoge ovdašnje posmatrače to je iznenađenje, jer neshvatljivo je  zašto nije  – žut. Verovatno su advertajzing majstori razmišljali: žuto – a pada. Ne! Ta simbolika nam sada ne treba!

  Tako je pao beli sneg.  Jesete kao što kažete – lepo, ali nije – dobro. Neki „elektonci“ javljaju da se razmišlja o proglašavanju vanrednog stanja  u državi odnosno o proglašvanju vanredne odbrane od elementarne nepogode.

  Tek kad je zabelelo u Beogradu setili se majstori da bi nešto trebalo preduzeti jer narod se pati, muči gladuje, neki i umiru, a neki su u planinskoj Srbiji morali i da čekaju da se država organizuje da bi ljudi bili nekako sahranjeni. Da, deluje malo gorko ali tako je.

  Danas se jedna tramvajska skretnica negde u Beogradu zaglavila ( ‘oće to kad čistači šina ne prolaze trasom  i kad ne čiste šinske spojeve  naročito na rskrsnicama ) pa se stvorila gužva a inače Beograd je šlogiran grad kad su jače kiše, sneg ili mraz ( i tu pomoći nema ). Voditeljke večernjih emisija su tome poklonile dužnu pažnju i imale su potpuno razumevanje za svoje sugrađane od kojih su neki “ i po čitav sat proveli u gradskom saobraćaju na putu od posla do svojih stanova“. Ne znaju one , poštovana gospođo Iby P. koliko bi   tamo u toj Vašoj zemlji preko mora ljudi koji žive u prestonici bili srećni kad bi stizali za sat vremena od radnog mesta do kuće. To tamo znači: imati sreće u životu. Ali ovde je pao sneg tek kad padne u Beogradu. Pre toga se ne važi.Planinska Srbija stenje već nekoliko nedelja, planinska deca pokušavaju da među smetovima pronađu svoje škole, čekaju na seoskim raskrsnicama drndave, pocepane, hladne autobuse koji nisu ni pošli sa početnih stanica … drhte deca ko vrapci na košavi  već nekoliko nedelja ali tek danas se setio ministar prosvetni da odredi vanrednu sedmodnevnu pauzu.Tek kada je sneg pao i na Dedinju.

  Jeste lepo kad padne sneg, poštovana gospođo,  ali nije dobro jer nisu nam zavejana samo deca, nejaki starci po selima i odsečeni bolesnici od lekara. Gladuje i divljač po šumama, nije sita ni domaća stoka dok su zavejane kamare sena, ne pretiču nam ni energenti iako se o tome baš mnogo i ne govori. Videh na  televizoru u boji večeras neku naivnu evropejku koja javno priznaje da su smanjene isporuke gasa, pa nabraja kome je smanjen dotur. Naši mudro ćute kao da nam zima ne može ništa i da su državni magacini puni i spremni da se branimo i hranimo još sto godina.

  Čak se ni jedan dan ne gleda unapred jer eno večeras nam zavejalo kvartet balkanskih predsednika negde na Jahorini. Iznenadilo ih. Pao sneg i na Jahorini i to u februaru i to u vreme dok zatrpava celu Evropu ali eto njihovi kabineti se baš  iznenad’li. Danas su se čak, neformalno, grudvali ali su cenzurisali ko je kome natrljao nos tako da se ne sekiram za njih, sići će oni sa planine i biće to sve u redu ali menezbog njih po ovom snegu mori druga briga. Kako će oni da predvide i da nam na vreme jave da se sprema i neka veća nevolja, treći talas druge svetske krize,  kad oni nisu bili obavešteni juče da će danas naići snežni talas. Sve mi se čini da oni uopšte ne gledaju te  TV Dnevnike koje nam  inače uteruju u mali mozak ili gledaju ali ne veruju u ono što se tamo priča pa makar bila i vremenska prognoza. A inače pitam se :pre dvadeset godina nije mogao da padne pa da zaveje onu dvojicu u Karađorđevu i to dobrim da ih zaveje, jer da ih je tada zatrpalo možda ova četvorica i ne bi imali posla da tumnaraju po ovom kijametu po Jahorini planini.

  Mada, razmišljam da može i neka vajda da se izvuče iz ove snežne nevolje. Eto prilike da dva predsednika koji su u odličnim ličnim odnosima, iz dve države koje se preganjaju i po međunarodnim sudovima, dospeju u top vesti najveših distributera informacija na planeti. O kad bi sve velike televizije u jutarnjm vestima zavrte slike kako ovi naši sede pored neke vatre, zavejani, pored njih kunja telesna straža, a kroz prozor se vidi Sneško Belić  i u njega zabodene dve slične trobojke, različitih grbova .Bajkovito, što bi rek’o Ovaj Naš. Bilo bi i simpatično, a i vreme je da i mi budemo nekome simpatični bar jedno jutro.

  Eto poštovana gospođo Iby P. Vi ste bili neoprezni pa ste me pitali: Kako je ovamo, a ja se rasprič’o.

  Želim Vam svako dobro , a naročito jedan dobar sneg.

 16. Iby P. kaže:

  Postovani Gospodine Državobranitelj 🙂

  Uzivala sam u Vasem postu!!!! Ako ako je vreme na post-u tacno, onda ste Vi neka „nocna ptica“  🙂  U svakom slucaju izgleda da Vas je vreme inspsirisalo.
  Za ex Yu a i ostali istocni blok parola: „Nista nas nemoze iznenaditi samo cantimetar snega u Februaru“  jos uvek je aktuelna.  Boja snega je pitanje ko kakve „naocare“ nosi ili voli – a to da je stvarnost do te meren pretvorena u opticku varku  je danas vec sasvim normalno. Medijima se netreba verovati – a sto se ekonomske krize tice – ona je interesantan fenomen – tj. opravdanje za neke lose odluke, jos gore projekte, omasena ulaganja i obrazlozenje za otpuste radnih snaga – kojih zeli neko da se oslobodi.

  Politicari su jedna posebna „sorta“ ili „hibrid“ koji se deli na dve kategorije – na marionete – koje su stalno pred kamerama i medijima – i oni koji upravljaju marionetama – i koji u javnosti naocigled nemaju veze sa politikom. To su „biznismeni“ raznih „sorti“. Kod njih je moto: „Koga nemozes kupiti parama, mozes kupiti sa puno para“ je Sveto pismo – i kljuc uspeha.

  Ko ce cistiti sneg?! E to je dobro pitanje:) Javno komunalno se najverovatnije nebavi takvim stvarima, jer nisu pripremljeni, a kod njih je parola: “ Ko je to „bacio“ taj ce i da pocisti“- uvek do sada urodilo plodom. Vojske nema, narodne odbrane – tj. civilne zastite takodjer nema, izvidjaci se bave drugim stvarima – a i inace nestasica je lopata, pa je najjednostavnije uvesti vanredno stanje.  Svakom je tako bolje – ne treba ici na posao, nema skola, i svako radi sta i kako hoce – pa cak i politicari imaju „vanredno“ zimovanje.   

  Cesto se okrenem u Evropi i Srbiji, u uvek sam fascinirana snalazljlivocu, idejama i objasnjenjima naseg naroda. Zaista imaju svoje bisere.

  U svakom slucaju, sa interesovanjem cu pratiti Vase postove – ucinili ste mi dan lepsim, a jutro zanimljivijim citajuci ga – od citanja dnevne stampe.

  Zelim Vam prijatno vece, srdacan pozdrav 🙂

  P.S.

  Vreme preko bare ( Coordinates: 43°21′30″N 80°18′50″W / 43.35833°N 80.31389°W / 43.35833; -80.31389) je lepo i suncano, ternutno je + 6 stepeni – i ne ocekuju se padavine ili zahladjenje u narednih 5-6 dana).

 17. Državobranitelj kaže:

  Poštovana gospođo Ibi P ,

  U dugim zimskim noćima dok mačka kunja pored starog šporeta, ker je dobio pojačanu porciju i privilegiju da bude sa mačkom u istoj prostoriji nema nam druge nego da se prisetimo kakvi su bili lanjski snegovi.

  Čak se i naša Vlada zabrinula i proglasilia je danas vanrednu situaciju ( to je pravno-teorijska novost jer, kažu, nisu hteli da proglašavaju vanredno stanje da se narod ne uznemiri). Čim prođe ta vanredna situacija vraćamo se u nenormalno stanje koje niko nije proglasio ali ga svi preživljavamo.

  Juče su u Planinsku Srbiju uputili naftu . Predhodne četiri nedelje od kako je Planinska Srbija zavejana i od kako zaboravljeni Srbi, Bugari, Bošnjaci i Vlasi zavejani umiru Beogradska Srbija je slala poruke, snažne poruke podrške i razumevanja smrznutom i zavejanom narodu na jugu, zapadu i istoku države. Međutim nije se stalo na moralnoj podršci . Poslat je čak i helikopter da evakuiše jednu trudnicu i stigao je, kaže jedan lokalni „kadar“ direktno u državnu kameru :: “ za samo 2 sata i 15 minuta od trenutka kada sam kontaktirao predsednika partije“. U ‘ebote!

  Stigao je partijski helikopter ali sa plavom rotacionom lampom i to odma’ , naravno, ne računamo to da je predhodne tri nedelje nemilosrdno propeler mirovao negde u beogradskom hangaru.

  Ej bre, mi imamo helikopter ali ne može on da leti kad nekog seljaka na Staroj planini zaboli žuč ili trudnici na Goliji pukne vodenjak jer – što nije pazila, što se “ tovarila“ u maju, mogla je to da radi u novembru pa da se porađa u julu kada obično nema snega na Goliji. Helikopter koji u Australiji ima svaki bolji čobanin i u Kanadi svaki lovac koji ima dvocevku u Srbiji “ može da podigne “ samo veliki guzonja i to “ kad se iscrpe sva lokalno raspoloživa sredstva“ i bol i patnja naroda uđu u višu – metafizičku sferu.

   

  Nego, umesto ovoga što svi znaju a ćute i prave se da nemaju pojma, hteo sam da podsetim na nešto što je ranije bilo i u čemu nema emocija. Znači malo statistike pa ko se seti kako mu je nekada bilo, nek se seti, ko se ne seti, tako mu i treba.

   

  Znači, na osnovu višegodišnjih merenja zabeleženih u meteorološkim analima sneg se u Subotici zadržava, prosečno 30 dana. To važi ako padne tokom zimskih meseci od decembra do kraja februara ali ako „siđe“ u novembru ili krajem marta, kad mu vreme nije, onda se istopi za mnogo kraće vreme.

  Najviše snega u poslednje vreme koje pamte „ovi iz 50 i neke “ bilo je 1987.godine, čak 63 dana. Pamtimo i dve “ ćelave“ godine 1972. sa tri i 1989.g. sa četiri snežna dana.

  Što se temperature tiče, statistika kaže da smo preživeli najhladniji mesec jer je januar šampion sa srednjom mesečnom temperaturom od – 0,7 stepeni po Celzijusu.

  Međutim ako se iz proseka „izvade“ pojedine godine onda je februar 1976. bio za dlaku hladniji sa mesečnim prosekom 0,8 stepeni ispod nule. a 1977. bilo je još hladnije jer je prosek buio – 1,7 .

  Kome je danas hladno na minus 7 -8 ili desetak stepeni ispod nule neka se seti kako je bilo 8. januara 1985.godine kada je bilo – 23,8 stepeni Celzijusovih. To je, kažu knjige, apsolutno najniža temperatura zabeležena u poslednjih 30 godina.

  To je bila prava hladnoća jer knjige kažu da je tog jutra na desetine hiljada ljudi u Subotici ustalo veoma rano, zato što je 60.000 ljudi bilo u radnom odnosu, deset hiljada dece je u ranu zoru bilo na ulici jer su ih roditelji “ prebacivali“ ili u obdanište ili kod babbe i dede ili kako se tada govorilo :“kod neke žene koja ga čuva“. Po toj hlčadnoći bilo je i nekoliko hiljada švalera koji su, žurili iz tuđeg kreveta jer tada nije bilo Fejsa , moralo je da se odradi ručno , bez obzira na tako niske temperature. Danas kad vidiš nekoga na ulici u zoru oko 4 – 5 sati znaš ili je vampir ili nije normalan ili nema Fejs-buk.

  Eto tako je to ovde na severnoj širini od 46°5’55“ i istočnoj dužini od 19°39’47“ , oko 250 kilometara severnije od Vaše nove kućice i desetak hiljada kilometara zapadno od stare kuće.

 18. bojan kaže:

  vojni odsek radi svaki dan?

 19. MARIJA kaže:

  VOLELA BI DA SE PRIJAVIM U VOJSKU ALI NEZNAM KAKO

OSTAVITE KOMENTAR