33. godišnjica Ludaša pod Ramsarskom konvenijom

Na današnji dan 1977. godine, Ludaško jezero dobilo je međunarodnu zaštitu. Jezero je postalo potpisnik Ramsarske konvencije o zaštiti vodenih staništa od međunarodnog značaja, a Ludaško jezero je registrovano kao močvara od međunarodnog značaja u gnežđenju i seobi ptica močvarica.
Više o Ludaškom jezeru i njegovoj zaštiti možete pronaći ovde.

Ramsarska konvencija je konvencija o močvarama koja je nastala kao plod borbe za zaštitu močvara 2. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru, a dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite močvara.
U močvarna područja spadaju: močvare, bare, reke, jezera, pojilišta, navodnjena zemljišta, slatine, šljunčane jame, kanali, mangrove, koralni grebeni, ribnjaci i uzgajališta rakova, a mogu sadržati obalne zone koje se graniče sa močvanim područjima, vodena područja morske vode dublje od 6 m za vrijeme oseke koje leže unutar močvarnih područja.

Ramsarska područja u Srbiji obuhvataju tri Specijalna rezervata prirode: SRP Obedska bara, SRP Stari Begej – Carska bara, SRP Ludaško jezero, kao i predeli "Labudovo okno" i "Peštersko polje".KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

8 + 2 =