55.sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća danas su usvojili predlog Odluke o budžetu grada Subotice za 2010. godinu kojim se predviđa da ukupni prihodi i primanja budžeta grada u ovoj godini budu 3.684.305.000 dinara, što je oko 4 procenta manje u odnosu na rebalans za 2009. godinu. Budžetski deficit biće na nivou 377.465.000 dinara i biće pokriven zaduživanjem kod poslovnih banaka i iz prenetih sredstava budžeta iz 2009. godine.Predlogom su planirane subvencije za JP “Subotica trans” u iznosu od 17 miliona dinara, a tri miliona za kapitalna ulaganja.Za troškove funkcionisanja Poslovnog inkubatora Subotice u iznosu od 12 miliona dinara, dok za funkcionisanje JKP “Stadion” 60 miliona.Gradsko veće je usvojilo predlog da Rešenja o davanju ovlašćenja za potpisivanje sudskog poravnjanja sa d.o.o.”Holten gradnja”iz Novog Sada.Ovim poravnjanjem pomenuta firma odustaje od odštetnog zahteva u iznosu od 4,2 miliona evra, a grad se obavezuje da na predmetnoj parceli omogući gradnju u skladu sa planom detaljne regulacije.Gradsko veće je usvojilo i predlog o reorganizaciji gradske uprave i nekoliko planova detaljne regulacije.Svi predlozi će biti upućeni odbornicima lokalnog parlamenta na usvajanje.
Veće je i usvojilo i odluku o reorganizaciji gradske uprave kojom se predviđa formiranje šest sekretarijata: za finansije, za opštu upravu i zajedničke poslove, za društvene delatnosti, za građevinarstvo i imovinu, za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove i za inspekcijsko-nadzorne poslove u okviru koga će se se formirati i Komunalna policija.
Sve odluke će razmatrati odbornici Skupštine grada Subotice na skupštini koja je najavljena za četvrtak, 18.mart.



KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 32 = 34

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: