89 predmeta za nasilje u porodici

Prošle godine je u Osnovnom sudu u Subotici zabeleženo 89 predmeta nasilja u porodici, od kojih je rešeno 50, zatim za nanošenje lakih telesnih povreda 59, a za teže 32 predmeta.

 

Za nasilničko ponašenje pokrenuto je 17 predmeta, a za učestvovanje u tuči 9 predmeta, dok je za napad na službeno lice u toku dužnosti podneto 12 prijava. Pr Osnovnog suda u Subotici, Danijel Kovač objašnjava da je povećan broj krivičnih dela nasilja u porodici i napad na službeno lice u toku vršenja dužnosti.

 

Prema Krivičnom zakonu novčane kazne se izriču za lakše telesne povrede, dok za teže oblike nasilje Osnovni sud u Subotici izriče kazne zatvora do 10 godina. Ukoliko je reč, o težim krivičnim delima ubistvu, predmeti se rade na Višem sudu u Subotici i izriču se kazne  i do 40.godina zatvora.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR