Aero klub ,,Ivan Sarić’’ raspisuje: Tehnički konkurs 2016

Aero klub „Ivan Sarić“ raspisuje tehnički konkurs za izbor najboljih mladih tehničara-sportista u uzrastu od 1. do 8. razreda osnovnih škola na temu vazduhoplovstva.

Aero klub slavi delo i ime g-dina Ivana Sarića koji je prvi na ovim prostorima napravio vazduhoplov i leteo njime nad gradskim hipodromom u Subotici. Tim letom je g-din Ivan Sarić ušao i naš grad Suboticu uveo u svetsku istoriju vazduhoplovstva, kao naš pionir avijacije.

Aero klub ,,Ivan Sarić’’ od 05.03.2015.godine raspisuje tehnički konkurs – takmičenje za najbolje mlade tehničke – sportiste na temu iz vazduhoplovstva a u cilju razvijanja interesovanja kod dece i omladine za vazduhoplovstvo i vazduhoplovne sportove i avijaciju uopšte.

Tehnički konkurs se sastoji iz dva faze:

1. faza: – nabavke i izrade letećih modela i

2. faza: – takmičenje sa letećim modelima izrađenim u toku 1. faze.

Navedeno takmičenje će biti organizovano u 04. juna 2016.godine (subota) u sklopu manifestacije ,,VIII Sarićev vikend’’ na aerodromu Subotica-Bikovo, sa početkom u 10 časova. Takmičenje će da sprovode sudije koje će aero klub imenovati.

Cilj ove aktivnosti je upoznavanje dece sa vazduhoplovstvom.

Pobednicima u svakoj od disciplina aero klub ,,Ivan Sarić’’ u sklopu manifestacije ,,VIII Sarićev vikend„ 05. juna 2016. godine dodeliće diplome za ostvarene rezultate.

U skladu sa višegodišnjom praksom pokušaćemo i ove godine da putem sponzora omogućimo pobednicima na tehničkom konkursu obilazak Muzeja Vazduhoplovstva Beograd .

Svi tehnički radovi moraju biti gotovi do 03. juna 2016.godine, kako bi zainteresovani takmičari mogli pristupiti takmičenju 04. juna 2016.godine.

Krajni rok prijave za tehnički – konkurs je 30. maja 2016.godine na adresu:

Aero klub ,,Ivan Sarić’’

Matije Gupca br.7

24.000 Subotica ili

E-mail: wegam@eunet.rs. Mob.tel: 069-55-26-044 Goran Vuković.

U prilogu vam dajemo detaljna pravila takmičenja tehničkog konkursa.

PRAVILA TAKMIČENJA TEHNIČKOG – KONKURSA

1. Pravo učešća:

Pravo učešća imaju sva deca osnovnih škola u uzrastu od 1. do 8. razreda.

Deca se mogu takmičiti u više disciplina, po slobodnom izboru.

2. Discipline po uzrastu grupama:

Disciplina zmajeva:

grupa : učenici uzrasta od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Disciplina jedrilica klase ,,Kizač’’:

grupa : učenici uzrasta od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Disciplina jedrilia Klase ,,A1’’:

grupa : učenici uzrasta od 5. do 8. razreda osnovnih škola.

Disciplina raketa klase ,,PORA X’’:

grupa I: učenici uzrasta od 3. do 8. razreda osnovnih škola.

Disciplina jedrilice ,,Lasta’’ – avion na praćku:

grupa I: učenici uzrasta od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

3. Izrada radova(faza 1):

3. Izrada radova(faza 1):

Svi tehnički radovi se mogu izrađivati od svih raspoloživih materijala uz uslov da se isti tehnički rad koristi i na takmičarskom danu.

Potreban materijal za izradu tehničkih radova obezbeđuju sami učesnici konkursa ili njihove škole.

Oko nabavke modela u kitu, tehničke i savetodavne pomoći oko izrade tehničkih radova voljan je pružiti organizator (aero klub ,,Ivan Sarić“) i Vazduhoplovno modelarski klub ,,Subotica„ iz Subotice.

Deca, učitelji i nastavnici koji imaju želju učešća na tehničkom konkursu , a nemaju materijal, planove i adekvatno opremljene radionice, mogu se obratiti za pomoć organizatoru.

Modele u kitu se mogu nabaviti preko organizatora (aero klub ,,Ivan Sarić“).

Pružanje pomoći instruktora i kompletna pomoć oko izrade modela može se obratiti organizatoru (aero klub ,,Ivan Sarić“) ili u Vazduhoplovno modelarski klubu ,,Subotica’’ iz Subotice.

U okviru discipline zmajeva deca se mogu prijaviti i takmičiti sa gotovim kupljenim zmajevima.

4. Prijava takmičara (faza 2):

Prijava takmičara mora sadržati sledeće podatke:

– ime i prezime učenika,

– razred koji dete pohađa,

– ime učitelja/nastavnika koje radi sa detetom,

– ime osnovne škole koju dete pohađa i

– discipline i grupe u kojima se dete želi takmičiti (u najviše tri discipline se dete može takmičiti).

 

 

5. Pravila takmičenja (faza 2):

Disciplina zmajeva:

Vrednuje se:

– estetski izgled zmaja,

( od učenika se očekuje originalno dizajniranje izgleda zmaja)

– konstruktivno rešenje

( deci, roditeljima i nastavnicima je prepuštena potpuna sloboda i kreativnost u konstruktivnom rešenju zmaja)

– vreme trajanja leta

(U slučaju da ima vetra: deci se meri dužina trajanja leta zmaja. Maksimalno vreme trajanja leta zmaja je 1h. U slučaju da nema vetra: deci će se meriti dužina staze koju dete može da prevuče zmaja u letu).

Discipline jedrilice klase ,,Klizač’’ i ,,Lasta’’ – avion na praćku:

Vrednuje se vreme koje jedrilica-avion provede u vazduhu od momenta zamaha deteta tj. napuštanja modela iz ruku deteta, do momenta kada jedrilica se zaustavi na zemlji.

Svaki takmičar ima pravo na tri starta i tri pokušaja, boduje se ukupan zbir sva tri starta koje je takmičar ostvario.

Disciplina jedrilice klase ,,A1’’:

Jedrilica startuje pomoću kanapa dužine od 30 metara. Vrednuje se slobodan let jedrilice, od momenta kada se jedrilica otkačila od kanapa i sve do momenta dok ne sleti na zemlju.

Maksimalno vreme trajanja jednog leta je 2 minuta. Takmičar ima pravo na tri starta i tri pokušaja.

Takmičaru se vrednuje tri najbolja rezultata i na osnovu kojih se rangira na listi takmičara.

Takmičar se svojevoljno prijavljuje sudiji pri svakom startu.

U slučaju da let jedrilice traje više od 2 minuta, takmičaru se vrednuje maksimalni broj bodova za taj start.

Ukoliko jedrilica sleti dalje od sudije i iza prepreke, dodaje se još na vreme trajanja leta 3 sekunde od momenta kada je sa jedrilicom izgubljen vizuelni kontakt.

Disciplina rakete klase ’’PORA X’’:

Raketa startuje pomoću raketnog motora čija cena iznosi oko 220 dinara /komad.

Vrednuje se slobodan let padobrana rakete od momenta ispaljenja rakete i sve do momenta prizemljenja na zemlju.

Maksimalno vreme trajanja jednog leta je 2 minuta. Takmičar ima pravo na dva starta i i dva pokušaja.

Takmičar se svojevoljno prijavljuje sudiji pri svakom startu.

U slučaju da let rakete traje više od 2 minuta, takmičaru se vrednuje maksimalan broj bodova za start

Ukoliko raketa sleti dalje od sudije i iza prepreke, dodaje se još na vreme trajanja leta 3 sekunde od momenta kada je sa raketom izgubljen vizuelni kontakt.

NAPOMENA:

Usled više sile, aero klub ,,Ivan Sarić’’ zadržava pravo odlaganja zakazanih termina.

Subotica: 01.03.2016.g.

Vođa projekta ,,Fenix’’ aero kluba ,,Ivan Sarić’’

Goran VukovićKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: