Ambalaža truje zemlju

Neadekvatno upravljanje otpadom, pogotovo opasnim otpadom, predstavlja izuzetno velik problem u Subotici. Sada ćemo Vam kroz primer NVO iz Bačkog Petrovca pokazati kako bi se problem mogao rešiti, jer je sličan.

Polazeći od toga da oko 40% stanovništva u u tom gradu se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, a u samom procesu proizvodnje se koristi velika količina hemijskih sredstava s tim da ambalaža istih završava na običnim smetlištima, što prestavlja izuzetno veliku opasnost po životnu sredinu i zdravlje svih nas.

Slika

– Opšte je poznato da toksični otpad sadrži složena organska jedinjenja kao što su organo-hlorna, aromatična i organofosforna, koja dopiru u zemljište i podzemne vode i na taj način ih zagađuju, ali ne samo to, već dokazano je da unošenje takvih polutanata u organizam dovodi do velikih poremećaja kao na primer astme, i to najčešće kod dece, potom javljaju se bubrežna oboljenja, nervna rastrojstva i kancerogena oboljenja. Dolazi i do raznih mutacija tako da se rađaju i to ne samo deca, već i životinje sa anomalijama – kaže Vierka Marcok Cerovski iz NVO Bački Petrovac.

Na teritoriji opštine Bački Petrovac postoje komunalna preduzeća, koje se bave iznošenjem komunalnog otpada sa cele teritorije opštine, ali se ne radi separacija otpada . S obzirom da se oko 40% stanovništva bavi poljoprivredom, a procesi poljoprivredne proizvodnje uključuju i upotrebu velikih količina zaštitnih sredstava i pesticidih tečnosti a ambalaža istih završava na običnim smetlištima, ili biva bačena pored njive, u prirodu, gde se javlja rizik od kontaminacije zemljišta i vode zaostalim sadržajima iz odbačnene ambalaže, što predstavlja izuzetno veliku opasnost po životnu sredinu, život i zdravlje ukupnog stanovništva naše opštine a i šire, odnosno posledice mogu ili ne moraju odmah da se ispolje, ali dejstvo može da traje i veoma dugo, u trajanju koje može da se meri i godinama. Opasne i štetne materije imaju direktne i indirektne uticaje na zdravlje čoveka i živih bića, stanje zemljišta, vode i vazduha.

– Njihovo štetno dejstvo može da se ispolji lokalno ili na širem prostoru (pa i globalno), a posledice mogu osetiti sadašnje ili buduće generacije populacije. Ova ambalaža se brzo nagomilava na deponijama, zbog slabe razgradljivosto plastičnih materijala. Odlaganje plastične ambalaže postaje rastući problem u oblasti manipulacije otpadom.Upotrebljena plastična ambalaža može da se iskoristi u energetske svrhe, za reciklažu i za ponovnu upotrebu. Međutim, zaprljanost plastične ambalaže različitim supstancama predstavljaju prepreku za bezbedno skladištenje i reciklažu. Drugi rasprostranjen, ali u pogledu bezbednosti i posledica u vidu štetne emisije gasova krajnje nepravilan i zakonom zabranjen način eliminisanja iskorišćene ambalaže, jeste njeno spaljivanje na otvorenom prostoru. Taj postupak se generalno koristi samo radi eliminisanja volumena otpada koji čine pakovanja manjih zapremina (najviše od 1 litre), ali ne i za dobijanje toplotne energije – objašnjava Vierka Marcok Cerovski.

Na osnovu utrošenih sredstava i vrste ambalaže, procenjeno je da se na teritoriji Vojvodine godišnje u poljoprivrednim aktivnostima generiše više stotina hiljada otpadnih plastičnih boca različitog sastava, zaprljanosti i veličine.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

6 + = 11

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: