Besplatna užina za socijalno ugrožene đake

Град Суботица ће током ове године са 20 милиона динара финансирати 1.300 оброка – ужина у основним школама за децу из социјално угрожених породица, изјавио је Танјугу градоначелник Суботице Модест Дулић.

 

 

Према његовим речима, ово је једна од мера подршке социјално угроженим породицама у 2013. години, кроз коју ће бити обезбеђене бепслатне ужине за децу која долазе из породица које су корисници подршке и помоћи Центра за социјални рад, као и породица у којима родитељи нису запослени.

 

„Суштина је у томе да свако дете, без обзира на материјални статус родитеља, не буде гладно у школи. Обезбеђено је 20 милиона динара, што значи да ћемо моћи да финансирамо око 1.300 оброка дневно деци из основних школа“, рекао је Дулић.

 

У току је пријављивање у школама по јасно утврђеним критеријумима, а у односу на укупан број ђака право на бесплатну ужину имаће сваки десети, ако не и сваки осми од укупно 12.000 основаца на територији Суботице.

 

На основу одлуке коју је донела Скупштина Града о остваривању права на бесплатну ужину, током овешколске године све основне школе на територији града Суботице на почетку другог полугодишта почеле су да обавештавају родитеље о непходној документацији коју је потребно прибавити како би њихово дете остварило право на бесплатну ужину.

 

За остваривање права на бесплатну ужину узимају се у обзир приходи по основу радног односа, пензије, приходи од пољопривредне делатности, од инвалиднина и других примања по прописима о правима из борачко-инвалидске заштите, као и накнада за време незапослености и то на основу утврђених минималних лимита.

 

Право на бесплатну ужину, према утврђеним критеријумима, могу да остваре самохрани родитељи са једним дететом, чија укупна примања породице не прелазе 16.733 динара, као и самохрани родитељи са двоје деце за које утврђени лимит износи 18.916 динара.

 

Лимит за самохране родитеље са троје деце износи 21.099 динара, са четворо 23.282, са петоро деце 25.465, а за шесторо деце 27.648 динара.

 

Утврђени лимит укупних примања породице са оба родитеља који имају једно дете износи 20.371 динар, са двоје деце је 22.554, са троје 24.737, са четворо 26.920, са петоро 29.103, а са шесторо деце 31.286 динара.

 

ТанјугKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR