Četiri nagrade sa Sterijinog pozorja

Sa 59. Sterijinog pozorja subotičko Narodno pozorište donosi četiri nagrade za predstavu "Koštana". 

 

Po odluci žirija, Emina Elor je dobila Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje i nagradu redakcije lista "Dnevnik" za umetničko ostvarenjeIrena Popović je dobila Sterijinu nagradu za najbolju muziku, a po oceni žirija Nacionalne sekcije Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara podelili smo titulu najbolje predstave sa Narodnim pozorištem iz Sombora.

 

Komad iz života s pesmama

 

Izrazi "diskriminacija" i "diskriminatorsko postupanje" označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima .                     

kostana

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR