Dan Gorana i proleća

Danas se obeležava  Prvi dan proleća, Dan Pokreta gorana Srbije i Svetski dana šuma. Tradicionalno tim povodom subotički gorani ozelenjavaju parkove, školska dvorišta i odruge objekte. U protekle 53 godine koliko gorani rade i postoje pošumljeno je 300.000 hektara goleti, podignuto 94.983 hektara visokorodnih livada i pašnjaka i 31.307 hektara vanšumskog zelenila. Goranski rasadnik od ranije je poznat kao donator sadnica obrazovnim ustanovama.Cilj ove akcije je stvaranje zdravog i lepšeg pejzažnog ambijenta namenjenog deci.

Povodom svog rođendana Subotički gorani će da poklone svim školama sadni materijal kako bi se zamenilo osušeno ili polomljeno drveće.Učenici i škola koja bude ostvarila najbolje rezultate u akciji dobiće i poklon u sadnom materijalu. Pokret gorana je nevladina organizacija osnovana 1960. godine sa ciljem okupljanja mladih i učešća u akcijama pošumljavanja i preteča je ekoloških pokreta u našoj zemlji.

 

Gorani poslednjih godina više pažnje  posvećuje programima ekološkog obrazovanja  građana svih uzrasta.Cilj je da do 2050. godine Srbija bude potpuno bez goleti i zaštićena od erozija i klizišta.Gorani uvek ističu da samo jedno drvo godišnje proizvede 250 metara kubnih kiseonika, što je dovoljno za potrebe dva odrasla čoveka.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR