Deca sve češće žrtve nasilja

Zaključak treće Konferencije Mreže škola bez nasilja „Zaustavimo nasilje zajedno“, održane u Beogradu jeste da svako četvrto dete trpi učestalo nasilje od svojih vršnjaka ili neki vid nasilja od nastavnika.

.

„Ta činjenica predstavlja stalnu opomenu da ne smemo da stanemo u doslednom reagovanju i stalnom pronalaženju načina da se suprotstavimo nasilju“, rekao je na otvaranju konferencije ministar prosvete i nauke Žarko Obradović. U Mrežu škola bez nasilja od 2009. godine do danas uključilo se 145 obrazovnih ustanova, koje se kroz različite aktivnosti i sadržaje aktivno i efikasno suočavaju sa problemima nasilja.

.

Istraživanja pokazuju da je u školama koje sprovode program „Škola bez nasilja“ značajno povećana osetljivost na nasilje (po tvrdnjama 85 odsto nastavnika), smanjena je „popularnost“ nasilnih učenika (po tvrdnjama 2/3 učenika), uz povećanje kapaciteta i dece i odraslih u školi da nasilje prepoznaju i da bolje reaguju. Rezultati pokazuju da se nasilje značajno smanjilo u pojedinim školama u programu i da se najbolji razultati postižu u ustanovama u kojima postoji jasna odlučnost da se o nasilju ne ćuti, da se nasilje ne toleriše, u čemu, kako je rečeno, značajnu ulogu imaju direktori i stručne službe škola.

..

Međutim, problem nasilja u školama i dalje je prisutan, mada  u manjoj meri nego ranije, ali je još na nivou i u obimu kojim ne možemo biti zadovoljni. Podsetivši da su roditelji, odnosno porodica najvažniji činilac u vaspitanju dece, a da je škola najvažnije mesto za njihovu socijalizaciju, za šta je neophodno budno, odgovorno i profesionalno pratiti stanje bezbednosti u školama, voditi evidenciju o pojavama nasilja. U svim slučajevima, pored preduzimanja odgovarajućih mera, treba blagovremeno izveštavati nadležne prosvetne organe.

.

Zamenica direktorke Kancelarije Unicefa za Srbiju Lesli Miler ukazala je da u Srbiji 67 odsto dece uzrasta od dve do 14 godina doživi neki oblik nasilnog disciplinovanja, bilo fizičkog ili psihičkog. Istovremeno, 7,2 odsto roditelja ne veruje da je fizičko kažnjavanje dece neophodno u vaspitavanju, ali ga i dalje primenjuju i to njih 37 procenata, rekla je Milerova. Ustanove u Mreži škole bez nasilja i dalje će nastojati da ojačaju kapacitete škola za upravljanje prevencijom nasilja, kako bi bile lideri u promociji kulture nenasilja u svojoj zajednici.

.

Profesorka Dijana Plut rekla je na konferenciji da Unicefov program „Škola bez nasilja“ ima pomake. „Polako, ali konstantno beleži se napredak“, rekla je Dijana Plut, navodeći da se sada neka nasilnička ponašanja više ne tumače kao nužna, kao nešto što je normalno. Takođe, sada je 20 do 30 odsto manje nasilja u ovim školama u odnosu na inicijalno istraživanje, rekla je Plutova i navela da je najmanje nasilja u takozvanom socijalnom nasilju, spletkarenju.

.

IZVOR RTSKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR