Demanti JKP Pogrebno

Saopštenje vd direktora JKP "Pogrebno" Subotica, Vesne Prćić:

 

JKP «Pogrebno» NIJE zaduženo sa DVA kredita. Čak, nije zaduženo apsolutno NI JEDNIM KREDITOM kod poslovnih banaka.

 

Preduzeće je dana 16. decembra 2013. godine objavilo Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 8-113 i to usluga: nabavka kratkoročnog kredita za likvidnost (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu) TOKOM 2014. godine, na svom Portalu u koji je očigledno imala uvid autorka teksta. Konkretno, predmet nabavke je iznos dozvoljenog minusa u visini od 1.500.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a ukupno planirani iznos javne nabavke je 2.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a u koji je pored osnovice uračunata i pripadajuća kamata na godišnjem nivou, kao i svi bankarski troškovi i porezi. Napominjemo da su uslovi poslovnih banaka identični za fizička i pravna lica – ODOBRENI MINUS KOJI SE NE KORISTI NE KOŠTA NIŠTA!  Ponude su se prikupljale do 27. decembra 2013. godine a zaprimljena je jedna uredna ponuda koja je prihvaćena. Nakon sprovedenog postupka koji se u skladu sa opštim aktima preduzeća završava davanjem saglasnosti Gradskog veća, u preduzeću je pripreman a zatim na Skupštini grada i usvojen Program poslovanja za 2014. godinu u kome po metodologiji mora biti predviđeno kreditno zaduženje ali ne i ovakva vrsta kratkoročnog zaduženja u vidu dozvoljenog minusa. Nastavno na navedeno, svi dokumenti iz javne nabavke su dostavljeni Gradskom veću radi davanja saglasnosti i sada nakon što je saglasnost data, sledi zaključenje Ugovora o dozvoljenom minusu. Napominjemo da je ovakva praksa obezbeđivanja dnevne likvidnosti u preduzeću prisutna od 2008. godine A NAROČITO DA DO DANA PISANJA OVOG ČLANKA OVAKVA MOGUĆNOSTI NIJE KORIŠĆENA NI JEDAN JEDINI DAN.

 

Veoma čude maliciozni i teatralni navodi autorke koja činjenice sa kojima se mogla upoznati na portalu preduzeća www.pogrebno.rs, obzirom da su javno dostupni, slobodno tumači, navodeći očigledne neistine, a da se pritom od 01. januara 2010. godine od kada je direktor preduzeća nepromenjen niti jednom nije obratila lično ili na bilo koji drugi način radi dobijanja pouzdanih i istinitih informacija. Čak je neobičan i stav glavnog i odgovornog urednika koga očigledno niti jednom nije zainteresovala izjava ili stav druge strane, JKP «Pogrebno» Subotica, a ovo nije prvi članak sa glavnom temom-JKP Pogrebno, svesno doprinoseći narušavanju ugleda preduzeća. Isto tako, postoji mnogo tema koje su izuzetno aktuelne u pogrebnoj delatnosti na teritoriji grada Subotica, koje se tiču svih građana koji su svoje pokojnike sahranili u grobljima na ovoj teritoriji, bez obzira na status predmetnih groblja i poverenog prava korišćenja na njima, koji su veoma različito uređeni, a najdirektniji napad je na Cenovnik pogrebnih usluga koji se u primenjuje u JKP «Pogrebno» Subotica od 2012. godine, ali i u svim ostalim privatnim pogrebnim preduzećima koja posluju u Subotici, iako je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o komunalnim delatnostima, o čemu nema niti jednog navoda.

 

Na žalost, ovakvim člancima se nanosi znatna šteta ugledu i poslovanju JKP «Pogrebno» Subotica, pri čemu se na ljudski potpuno nerazumljiv način pijetet i dostojanstvo naših pokojnika koriste za svakodnevnu senzacionalnost honorisanih članaka.

 

U Subotici, 27. maja 2014. godineKOMENTARI

 1. Anonimni kaže:

  Au, sad nas je baš ućutkala. 😀

  Kad smo već kod narušavanja poslovanja… Recite, da li u gradu postoji vama konkurentna firma kojoj građani mogu da se obrate za sahranjivanje?

 2. Anonimni kaže:

   

  "Na žalost, ovakvim člancima se nanosi znatna šteta ugledu i poslovanju JKP «Pogrebno» Subotica, pri čemu se na ljudski potpuno nerazumljiv način pijetet i dostojanstvo naših pokojnika koriste za svakodnevnu senzacionalnost honorisanih članaka."

  Ovo bi trebalo da znači da je novinar potkpupljen da  na neljudski način narušava dostojanstvo pokojnika. Nekromizantropija, nekrofobija, ili stogod vec.. To treba goniti!!! 

 3. Neša kaže:

  Na kraju demantija nedostaje "majke mi", "časna pionirska reč", "i onda je mrmot zamotao čokoladu u foliju" ili nešto slično.

OSTAVITE KOMENTAR