Dozvola Evropske komisije za izvoz „Mlekari Subotica“ je prekretnica

Za potrebe Ministarstva poljoprivrede konsultantska kuća „Agri-livestock consultant ltd“ sa timom međunarodnih i lokalnih eksperata pripremila je studiju o stanju mlekarstva u Srbiji. Ta studija će poslužiti kao osnova za izradu mera koje će biti finansirane u okviru pretpristupne pomoći EU (Ipard).

.

Posle izrade studije, Evropska komisija odlučila je da odobri izvoz mlečnih proizvoda „Mlekare Subotica“ u EU. U Ipard izveštaju takođe stoji da mlekare koje posluju u okviru „Denjub fuds grupe“ (DFG) imaju 32 odsto tržišta u Srbiji. Procena potrebnih ulaganja za farme i mlekare je nova informacija koja će poslužiti kao dobra osnova za planiranje Iparda i državnih investicionih mera. Suma ukupnih investicija procenjena je na nešto manje od jedne milijarde evra, piše u Ipard izveštaju

.

Svetlana Glumac, direktorka korporativnih i regulatornih poslova DFG, navodi za Press da građani Srbije piju mleko vrlo dobrog kvaliteta.

.

– U svakom uzorkovanju rezultati pokazuju da mleko iz „Imleka“ i „Mlekare Subotica“ pripada klasi ekstra kvaliteta. Proizvođači mleka zahtevaju da se formira državna laboratorija za analizu kvaliteta mleka kao jedina referentna, koja bi vršila kontrolu. Trenutno, najsavremenija laboratorija koja ispituje kvalitet mleka na mikrobiologiju i somatske ćelije je „Imlekova“.

.

Koliko je DFG uložio do sada u srpsko mlekarstvo?

– „Mlekara Subotica“ prva je u Srbiji kojoj je Evropska komisija dala dozvolu da izvozi na tržište EU. Ta dozvola označila je prekretnicu u razvoju mlekarske industrije u Srbiji. Pre ove odluke evropski standardi predstavljali su teoretski i udaljeni cilj, skoro nedostižan. Ukupne investicije DFG su više od 80 miliona evra, od čega 50 miliona u farme za EU kvalitet mleka.

.

Kakva je trenutna situacija, a kakve su prognoze?

– Postoji gotovo 200 firmi za preradu mleka koje posluju u Srbiji. Budući da se veoma razlikuju po obimu i mnogi od manjih pogona rade samo sezonski, svega nešto više od 40 mlekara preradi oko 90 odsto mleka. Prognoze pokušavaju da predvide kako će mlekarska industrija izgledati u narednih pet godina. Pretpostavlja se da će broj farmi  opasti za 36 odsto, broj mlekara za 40 odsto, dok će količina mleka za preradu biti u porastu za četiri odsto.

.

Kolike su investicije potrebne na srpskom tržištu?

– Od 2008. poboljšanja u sektoru prerade mleka bila su značajna i rezultat su snažnog investiranja domaćih mlekara. Za razliku od prethodnog ministarstva, koje je imalo manje sluha za proizvođače mleka, novo, na čelu sa ministrom Dušanom Petrovićem učinilo je značajne napore da se poslovanje u mlekarskoj industriji unapređuje kontinuirano i da postoji konstruktivan dijalog sa proizvođačima.

.

Ima li prostora za dalje unapređivanje?

– Sadašnje ministarstvo čini važne korake kako bi se zatečeno stanje popravilo. Značajna količina mleka, oko 49 odsto, koja se direktno koristi, nalazi se van svih tokova kontrole. Ovakvo mleko je jeftinije od mleka iz prodavnice, bogatije je mlečnim mastima, ali je manje kvalitetno po pitanju higijene i njegovo korišćenje u nepasterizovanom stanju može da izazove zdravstvene tegobe. Neophodno je smanjiti direktno korišćenje nepasterizovanog mleka, što se postiže jačom kontrolom u sprovođenju zakona vezanih za bezbednost hrane i edukacijom i podizanjem nivoa svesti o štetnosti korišćenja nekontrolisanog mleka.

.

Izvor: PressKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR