Druga lista Bunjevaca

Juče je u Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predata je druga lista za izbor novog Nacionalnog saveta Bunjevačke nacinalne manjine pod nazivom „Bunjevačka lista za evropsku Srbiju“.Lista je predata ispred grupe građana,na njoj je 23 predstavnice i predstavnika bunjevačke nacionalne manjine,a nosilac liste je Vojislav Orčić.Nakon verifikacije biračkog spiska bunjevačke nacionalne manjine,pristupili smo formiranju liste koju sačinjava 18 osoba iz Subotice i 5 iz Sombora.Lista je spoj iskustva i mladosti,pre svega odgovornih i nekompromitovanih osoba,koje žele da u demokratskoj atmosferi budućeg Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine daju puni doprinos učvršćenju nacionalnog identiteta Bunjevaca.Visoka svest Bunjevaca koji su se upisali na birački spisak,predstavlja inspiraciju za naš budući rad u sferi obrazovanja,kulture,informisanja i službene upotrebe bunjevačkog jezika.

Na izbornoj listi,osim nosioca,su: Stevan Rajnović (Su),Ružica Parčetić(So),Slobodan Vujković(Su),Dejan Parčetić(So),Dubravka Kljajić Prćić(Su),Mirko Vigoda(Su),Slobodan Bukvić(Su),Angelina Nađ(So),Ivan Stantić(Su),Miodrag Kujundžić(Su),Kornelija Radaković(Su),Andrija Vojnić Tunić(Su),Slavomir Zarić(Su),Ljiljana Majlat(Su),Zvezdan Kučera(Su),Ana Budinčević(Su),Ivana Orčić(Su),Natalija Radulović(Su),Ružica Cigić Parčetić(So),Svetlana Babičković(Su),Boris Orčić(Su) i Karolj Fratrić(So).

U radu budućeg Nacionalnog saveta zalagaćemo se za poštovanje Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina,kojim se u skladu sa najvišim evropskim standardima i demokratskim postulatima omogućuje nacionalnim manjinama širok spektar učešća i odlučivanja u društvenom životu.Naša „Bunjevačka lista za evropsku Srbiju“ je garant da će se planirani ciljevi u oblasti obrazovanja,kulture,informisanja i službene upotrebe jezika i ostvariti kako na lokalnom,tako i na pokrajinskom,odnosno republičkom nivou.Pozivamo sve Bunjevce koji se još nisu upisali na birački spisak da to učine do 21.05.2010.god. i steknu pravo da odlučuju o suštinskim pitanjima o budućnosti Bunjevaca.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR