Dva plana na javnom uvidu

Svi zainteresovani građani od 15.novembra do 14.decembra 2010. godine, radnim danima od 8 do 14 časova, u Gradskoj upravi Subotice, Trg Slobode 1. mogu da pogledaju plan detaljne regulacije za kompleks Regionalne deponije kao i plan detaljne regulacije za naselje Čantavir.

Slika

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid i dobiti informacije o planovima u Gradskoj upravi Subotice, u Službi za građevinarstvo, Stara gradska kuća, kancelarija br. 202-1. Primedbe na planirana rešenja u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj formi dostaviti Službi za građevinarstvo (Uslužni centar, šalter 14 ili 15), do 14.decembra 2010. god.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 17.decembra 2010. god. u 13 časova u zgradi Stare gradske kuće (u Plavoj sali), Trg Slobode br.1. Pravna i fizička lica mogu pred Komisijom za planove da obrazlože svoje primedbe koje su u pisanom obliku poslate tokom javnog uvida. Komisija za planove Skupštine grada Subotice je na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/2009 i 81/2009-ispr.), na sednici održanoj dana 05.novembra 2010. godine donela Odluku da se Nacrti navedenih Planova upute na javni uvid.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

66 + = 73

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 9 ?
Please leave these two fields as-is: