Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse

Kompanija MFC, u saradnji sa Euro IT Forumom i Udruženjem e-Razvoj, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, organizuje prvu Konferenciju pod nazivom eTALK: Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse, od 13.10. do 15.10.2010. godine, u Subotici, u hotelu “Patria”.
Konferencija će okupiti predstavnike organa javne uprave i lokalne samouprave, IT profesionalce zaposlene u javnom sektoru, stručnjake iz renomiranih domaćih i stranih IT kompanija.

Fokus eTALK konferencije biće na aktuelnim temama koje široko pokrivaju oblast informaciono -komunikacionih tehnologija:
– Strategiji razvoja informatičkog društva – Digitalna agenda
– Praktičnim stranama primene postojeće zakonske regulative
– Inostranim IT iskustvima
– Strategiji razvoja elektronskog poslovanja
– e Uprava u modernizaciji države (e-uprava, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-trgovina)
– Pojedinačni servisi za eUpravu – komercijalni deo
– Primerima dobre prakse uspostavljenih sistema e – poslovanja (digitalno arhiviranje i sistemi za upravljanje dokumentima, ERP sistemi, data centri, hardver)- komercijalni deo
– Informaciona bezbednost – platforma sigurne organizacione strukture
– Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i kulturi
Inovacijama u informacionim tehnologijama
– Pristupanje grantovima i donacijama (evropskim fondovima)
– Izvoznim kapacitetima srpske IT industrije.

Program konferencije odvijaće se kroz stručna predavanja, okrugle stolove i radionice koje će omogućiti interakciju i razmenu iskustava IT javnosti i povezivanje IT zakona i prakse.

Ciljna javnost skupa su sve državne strukture: Ministarstva i agencije, vladine i nevladine organizacije u državnoj upravi koje imaju svoje IT službe zadužene za široku primenu informacionih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, javna preduzeća i ostala pravna lica zainteresovana za primenu savremenih informatičkih rešenja, ICT stručnjaci iz akademskih institucija, eksperti ponuđači tehnoloških i proceduralnih IT rešenja.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

9 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 8 ?
Please leave these two fields as-is: