Elhunyt Dolinszky Árpád evangélikus szuperintendens

A vasárnapi 10 órai istentiszteleten jelentették be a szabadkai evangélikus gyülekezetnek, hogy gyülekezetük püspök-lelkésze, Th.mgr. Dolnszky Árpád, rövid, súlyos betegség után elhunyt.

 

Dolinszky Árpád 1949-ben született a felvidéki Sajógömörön. A pozsonyi Hittudományi Egyetemen magisztrált, majd 1976-ban a kötelező káplánvizsga és lelkésszé szentelés után gyülekezeti lelkészi szolgálatra kapott kinevezést. Egy év lelkészi szolgálat után a Délvidékre költözött, ahol a kúlai, a nagybecskereki és a kikindai gyülekezetben végzett lelkészi szolgálatot.

 

1981-ben az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház esperesévé választják, majd 1998-ban az ő vezetésével alakul vissza az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában- Vajdaságban. A szerbiai egyház zsinatának püspök-elnöke, 1998-tól szuperintendense. A kommunista időkben, a szlovák evangélikus egyházba erőszakkal egyesített magyar evangélikus egyház önállóságáért szállt síkre, azután pedig az egyház intézményi-gyülekezeti erősítésén dolgozott. Dolinszky püspök a lelkipásztorkodáson túl a vajdasági magyar közélet egyik meghatározó alakja volt. Számos közéleti szerepvállalása mellett legfontosabb a vajdasági magyarság országos kisebbségi önkormányzatában, a Magyar Nemzeti Tanácsban az aktív részvétele. Dolinszky Árpád a keresztény ökumené harcosa volt: jó kapcsolatot ápolt a szerb ortodox, a római katolikus és református egyházakkal is. (Religio.rs)

 

“Dolinszky Árpád úgy tudott közügyet szolgálni, hogy a legnehezebb pillanatokban is megőrizte a derűt, mondataiban mindig megcsillant a remény, éppen úgy, ahogy az őszi napfény megtalálja a helyét – váratlanul, sokszor huncutul, bátran, ragyogva.” Pásztor István

 

“Noha, mozgalmunk nem feltétlenül volt egy állásponton az utóbbi néhány évben általa képviselt közéleti tényezőkkel, elismeréssel adózunk mindazért, amit pályafutása során tett a közösségért.” Magyar Remény Mozgalom

 

Pannon RTV összefoglaló (Molnár Lajkó Anett):KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR