Gala izložba u Muzeju: Šumanović,Barili,Konjović,Lubarda…

GRAD – Hronike urbanog prostora
naziv je izložbe u Gradskom muzeju Subotice, koja će trajati od 24. marta do 20. aprila.
Publici će biti predstavljen deo projekta "Muzej u pokretu", Muzeja savremene umetnosti iz Beograda. Kako se njihova zgrada rekonstruiše, to je prilika da se njihovi bogati umetnički fondovi predstave i u drugim srodnim institucijama.

Slika
Veljko Stanojevic, Ulica u Parizu, 1921.

Svečano otvaranje u Gradskom muzeju u Subotici održaće se u četvrtak, 24. marta 2011. godine u 17 časova

Autor koncepcije: mr Mišela Blanuša, viši kustos
Kustosi izlozbe i autori tekstova: mr Mišela Blanuša, viši kustos i Žaklina Ratković, viši kustos

Izlozba GRAD – HRONIKE URBANOG PROSTORA ima za cilj da, na primerima iz muzejskih zbirki, istraži i prezentuje različite modalitete i organizacione formacije kulture življenja jednog grada.
Predstava grada kao tema izuzetno je zastupljena u jugoslovenskoj umetnosti 20. veka, počevši od predstava koje napuštaju idealizovani pejzaž i istorijske kompozicije i okreću se neposrednom kontaktu sa okruženjem s jedne strane, sve do predstava grada u funkciji kritičkog osvrta na savremeni život i produkte masovne potrošnje moderne civilizacije s druge strane. Kroz te procese, moguće je sagledati razvoj ove teme od predstave grada kao umetničke inspiracije do predstave grada kao estetsko-kritičke dimenzije javnog prostora.
Na izložbi ce biti predstavljeno 46 umetničkih dela više autora: Save Šumanovića, Bete Vukanović, Milene Pavlović Barili, Petra Lubarde, Peđe Milosavljevića, Mihaila Petrova, Milana Konjovića, Koste Hakmana, Cuce Sokić i dr. Izbor radova je fokusiran na odredjene fenomene i kulturne modele adekvatne prirodi gradske sredine, kao i različite aspekte prezentacije jednog grada. Kroz umetnička dela zastupljena na ovoj izložbi moguće je pratiti razvoj urbanog prostora kao i njegovih simboličkih strana, odnos među kategorijama urbano–ruralno, postojanje centra i periferije, status pojedinca i kolektivnog identiteta, koegzistenciju mnogobrojnih različitih drustvenih i kulturnih fenomena.

Kustosi saradnici na izložbi u Gradskom muzeju Subotica: Olga Kovačev Ninkov, viši kustos i Ljubica Vuković Dulić, kustos.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

5 + = 15

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 5 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: