Galerija dobila novo ime

Odlukom Upravnog odbora Moderne galerije ’’Likovni susret’’ Subotica i Skupštine grada Subotice, Moderna galerija ’’Likovni susret’’ Subotica promenila je naziv: ustanova se sada zvanično zove Savremena galerija Subotica (Kortárs Galéria Szabadka – Suvremena galerija Subotica).logo_Savremena galerija SuboticaSavremena galerija Subotica osnovana je 1962. godine kao Likovni susret Palić i u prvim godinama svog postojanja bila je veoma usko vezana za praćenje, dokumentovanje i kolekcionisanje umetnosti koja je nastajala u umetničkim kolonijama Jugoslavije. Prve izložbe priređivala je na Paliću, a svaka od tih izložbi odvijala se pod nazivom ’’Likovni susret’’ jer su sve imale karakter smotri različitih medija onovremene vizuelne umetnosti prikupljene iz svih republika tadašnje države.

Od 1968. godine novoformirana ustanova počinje da deluje iz zgrade Palate Rajhl, kada menja svoj naziv u Likovni susret Palić – Subotica. Vremenom, reč koja je upućivala na mesto početka rada ustanove izostavljena je iz naziva, pa je Galerija sve do 2006. godine bila Likovni susret Subotica. Od 2006. godine do danas, njen naziv bio je Moderna galerija ’’Likovni susret’’ Subotica.

Cilj najnovije promene naziva ustanove je uspostavljanje kontinuiteta sa onim što je, od samog njenog osnivanja, i bila delatnost Galerije: institucionalno bavljenje savremenom vizuelnom umetnošću.

Hronologija promene naziva naše ustanove samo pokazuje kako je, razvijajući svoju delatnost tokom pedeset i tri godine postojanja, Galerija nastojala da i nazivom uobliči svoj identitet. Takođe ukazuje na promenu kao na dobrodošao proces evolucije jedne organizacije.

Savremena galerija Subotica ostaje privržena svojim osnovnim vrednostima i ispunjavanju svoje misije započete pre pedeset i tri godine.KOMENTARI

  1. stormwatch kaže:

    Fino nema shta. Dodajte samo jos jedan krug na taj novi logo i mozete da je prozovete Savremena Audi Galerija Subotice.

  2. Anonimni kaže:

    mislio sam da se pripremamo za olimpijadu, ko ima pravo da menja ime
    ima i tradicije, dajte ime SZOMBATHY BÁLINT najpoznatiji umetnik

OSTAVITE KOMENTAR