Gerontološki centar primer energetske efikasnosti

Srbija je energetski neefikasna zemlja, ali u poslednje tri godine ulaže velike napore kako bi koncept energetske efikasnosti zaživeo i kod nas.

 

Iz tog razloga je juče u Gerontološkom centru potpisan ugovor o montaži solarnih panela. Ugovor su potpisali predstavnici Gerontološkog centra i „Interklima“ iz Vrnjačke Banje. Projekat za montažu sunčevih kolektora košta 15 miliona dinara, od kojih je 10 obezbedilo ministarstvo, a 5 Gerontološki centar. Procenjuje se da bi se na godišnjem nivou moglo uštedeti energija u vrednosti od oko pet miliona dinaraKOMENTARI

  1. sima kaže:

    Bilo bi dobro da se bar na opštinskom nivou, ispronađu sredstva i načini da se stimulišu i fizička lica za bilo koji vid poboljšanja uštede enegije tj. poboljšavanja energetske efikasnosti. Da li uvođenjem toplotnih pumpi, solarnih kolektora ili jednostavnom zamenom manje efikasnih kotlova sa modernijim kotlovima poboljšane efikasnosti, ili jednostavnim poboljšavanjem izolacije.

    Uložena sredstva se obično vraćaju u roku od 3-5 godina nekada i brže.

    Određene akcije i postoje u okviru ponuđača kotlova, tipa zamena starog za novo, ali bi bili svrsishodnije da se u kompletnu priču uključe i opštinski organi obezbeđivanjem povoljnijih kredita, određenim beneficijama ili naki drugi način.

    Pošto sam iskreno reći ne upućen postavljam javno pitanje, gde i kako se troši novac od ekoloških taksi ?

OSTAVITE KOMENTAR