Godišnja skupština vitezova vina

Na godišnjoj skupštini vinskog viteškog reda "Arena Zabatkiensis", rečeno je da su do sada vitezovi dali veliki doprinos promovisanju vina iz Subotičko-horgoške peščare, kao i da su doprineli buđenju vinogradarstva u ovom kraju.Vinski viteški red broji 33 člana i do sada je pomogao da se i u drugim delovima naše zemlje formiraju slični redovi, a sve sa ciljem promovisanja vina.U vinske viteške redove primljena su i dva nova člana.Na devetoj skupštini vitezovi vina su razgovarali o problemima sa kojima se susreću u radu i preregistraciji reda u skladu na novim zakonima.Istaknuto je, da bi ubuduće trebalo da se pronađe model, kako da se lokalna vina prodaju po restoranima i pomogne vinarima i vinogradarima.Red vitezova vina Arena Zabatkiensis je prvi vinski red kod nas a osnovan je na dan Sv. Trifuna 14. februara 2001. godine.(izvor RTV YUECO)KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

46 + = 56

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 9 ?
Please leave these two fields as-is: