Halbror kuća

Krajem 19. veka, tačnije oko 1890. godine, bogata subotička porodica Halbror sagradila je najamnu palatu na današnjem Korzou broj 11. Projektant je bio čuveni arhitekta koji je kombinovao različite umetničke pravce, arhitekta eklektike, Geza Kocka.

Slika
Dokumentacija MZZSK Subotica

Objekat je rađen u kombinaciji renesanse i klasicizma. Renesansni delovi su četiri portala sa prozorima na fasadi od fugovana opeke a klasicistički delovi su polukružni prozori sa ivičnim pilastrima sa jonskim kapitelima koji podupiru timpanon.

Slika
Dokumentacija MZZSK Subotica

U središnjem delu, na mestu balkona ispred portala, nalasile su se prostorije salona. Ogradu ovog balkona čini niz balustrada. Posebni akcenti ove skladne fasade su držači zastave u sazvučju kovanog gvožđa i opeke.KOMENTARI

 1. Dreamgirl kaže:

  Objekat br. 10 je poznat kao nekadašnja „Zagreb” kafana, bila je u vlasništvu Mora Halbrora (Halbrohr Mór). Prvobitni hotel „Nacional” (Nemzeti sálloda) je projektovao Geza Kocka 1897. godine, ali ga je arhitekta Ferenc Rajhl 1905. godine preuredio i prekrio renesansnu fasadu vegetabilnom ornamentikom secesijskog karaktera.

  Slika

  Objekat ima tri rizalitne podele, središnji i ivični. Na rizalitima na spratnom delu su masivni balkoni na konzolama sa kasetiranom balustradom, na rizalitima su prozori lučni, a u međurizalitnom delu pravougaoni. Gipsana dekoracija u vidu girlandi, vegetabilnih motiva, kao i simbola zanimanja i pripadnosti samog projektanta (šestar i trougao), svedena je u međuprozorska polja spratnog dela objekta.

  Slika

  Ulaz u palatu
  Slika___Slika

  Unutrašnjost
  Slika___Slika

  Tekst napisan uz korišćenje Zaštitara-zbornika zaštite nepokretnih kulturnih dobara MZZSK Subotica

OSTAVITE KOMENTAR

37 + = 39

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 2 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: