Hranilište za ptice grabljivice

Usled poboljšanja stanišnih uslova kroz dugogodišnji projekat revitalizacije otvorenih travnatih površina, stekli su se uslovi za uređivanje lokaliteta za hranilište ptica grabljivica na području Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“.

 

 

Hranilište – osmatračnica – je izgrađeno u oktobru 2012. godine, a prvi životinjski otpad klanica i farme je iznet 5. novembra (hrana prolazi veterinarsku kontrolu i odobrenje za iznošenje – sve se odvija u skladu sa Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 323-02-01435/2012-05). Već 7. novembra je na predmetnom lokalitetu primećen veliki broj očekivanih vrsta ptica.

 

– U regionu hranilišta su primećene sve očekivane zaštićene i strogo zaštićene vrste ptica – jastreb (Accipiter gentilis), orao belorepan (Haliaeetus albicilla), orao krstaš (Aquila heliaca), poljska eja (Circus cyaneus), mišar (Buteo buteo), gaćasti mišar (Buteo lagopus), gavran (Corvus cornix), svraka (Pica pica) i siva vrana (Corvus corone cornix). Donošenje hrane obavljaju čuvari na zaštićenom području, a planirana dinamika iznosa je na sedam dana.

 

Formiranje hranilišta je realizovano na lokalitetu u II stepenu zaštite – aktivnosti su usklađene sa režimima zaštite i Uslovima zaštite prirode (Rešenje broj 03-466/2 od 23.04.2012. Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode).

 

Tokom 2012. godine ove aktivnosti su realizovane kroz projekat “Aktivne mere zaštite retkih vrsta i zaštita ptica grabljivica u PIO “Subotička peščara”” sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine – rekla je za Gradsuboticu rukovodilac sektora zaštite JP “Palić Ludaš”, Sandra Čokić Reh.KOMENTARI

  1. Kertvaros kaže:

    … i tako je orao krstas postao lesinar.

  2. blat kaže:

    pa kaže!

OSTAVITE KOMENTAR