I prekršaji onlajn

Posle internert prezentacije krivičnih sudova u Srbiji, gde svi okrivljeni mogu da vide tok svog predmeta, od početka ovog meseca takva mogućnost predviđena je i za predmete pred bilo kojim prekršajnim sudom u zemlji. Jednostavnim ukucavanjem odrednice „tok predmeta prekršajnog suda” ili „tok predmeta Prekršajnog apelacionig suda” u računar, tablet ili „pametni” telefon, zainteresovani građani dobiće sve željene informacije. Bitno je samo da znaju pred kojim se sudom vodi postupak i koji je broj njihovog predmeta.

saobracajna policija

Do sada, oni koji su hteli da saznaju u kojem stadijumu je njihov postupak, koje su radnje u njemu preduzete, koje je odluke doneo sud, koja je pismena primio, da li je odlučivano po žalbama i slično, morali su da odu  do konkretnog prekršajnog suda pred kojim se sudi i, posle mukotrpnog čekanja u redu, da informacije tražite na šalteru. Međutim, uz pomoć podrške JRGA, projekta američke organizacije USAID, sada je uspostavljeno praćenje prekršajnih predmeta putem interneta, kažu u Ministarstvu pravde.

To se odnosi na sve vrste prekršaja, bez obzira na to da li su pitanju saobraćajni ili komunalni, da li je osoba uhvaćena u krivolovu ili remećenju javnog reda i mira zbog žurke koja se otela kontroli. Odnosi se i na prekršaje preduzeća koje nije uredno vodilo knjige ili ispunjavalo poreske obaveze, ako nije u pitanju krivična odgovornost (npr. zbog utaje poreza).

Budući da je veb-aplikacija prilagođena za pretragu i putem mobilnih telefona i tableta, građani mogu dobiti informaciju koja ih zanima iz bilo kojeg mesta, uključujući inostranstvo ili more. Dovoljno je samo da imaju pristup internetu. U Ministarstvu kažu da je to rešenje  nadogradnja već postojeće aplikacije za vođenje predmeta koju koriste prekršajni sudovi (SIPRES) i postojećeg Registra neplaćenih kazni.

Ističe se da je taj registar umnogome doprineo, s jedne strane, uvođenju finansijske discipline, odnosno boljoj naplati neplaćenih kazni, a s druge je uticao kao preventivni mehanizam. Ljudi su svesniji da neće moći da izbegnu kaznu.Ministarstvo pravde je u oktobru prošle godine omogućilo praćenje toka predmeta putem interneta za Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud i četiri apelaciona suda, dok je 2010. uspostavljeno praćenje u osnovnim, višim i privrednim sudovima.

Najnovijom aplikacijom omogućeno je da se bukvalno svi sudski predmeti prate putem inerneta, na jednom mestu (link će biti na portalu sudova, gde su i linkovi za ostale sudove, kao i Registar neplaćenih kazni). Time se štede i vreme i novac, kako građana, tako i sudova. Takođe, građani mogu kontrolisati postupanje svojih advokata.

Duplo veća naplata

Od 1. marta, 2014, kada je SIPRES zaživeo, ukupno je uplaćen 13.120.289.061 dinar, a u sistemu je bilo 3.349.565 predmeta. Ako se uporede uplate iz juna i jula prošle godine, koje su za dva meseca iznosile 481.091.821 dinar, i ovogodišnji jun i jul, kada su bile 932.824.988 dinara, vidi se da su, uz Registar neplaćenih kazni, duplo povećane.

U avgustu je ukupno uneto 430.464.678 dinara, a obrisano 349.938.240 na ime namirenih dugovanja, iz čega se vidi da je broj pristiglih obaveza i dalje nešto veći nego namirenih. Ukupan dug od neplaćenih prekršaja iznosi 3.401.720.502 dinara.

 

Dnevnik

 KOMENTARI

  1. TT kaže:

    Kako da znam broj predmeta,opet moram do suda.

OSTAVITE KOMENTAR