Izložba fotografija "Stranac"

Izložba fotografija Jovane Zarubice i Jovane Popović pod nazivom «Stranac» predstavlja sintezu radova na istoimenom projektu koji sam po sebi poseduje kompleksnost pri tumačenju turizma kao fenomena i individualnog karaktera stranca koji se našao na nekoj od turističkih lokacija. U radu se razmatra kulturni značaj i kulturno značenje turizma određene društvene sredine (domaće ili inostrane) pod specifičnom sintagmom kao što je „kultura turizma“. Istovremeno se u radu nastoji razgraničiti pojam „kultura turizma“ od pojma „turistička kultura“, gde se prvi pojam stavlja u funkciju označavanja turizma kao kulturnog fenomena, dok drugi pojam „turistička kultura“ predstavlja određeni segment kulture koji je turistički obeležen. U radu je posebno mesto dato kulturnom turizmu, uticaju stranaca na domaće stanovništvo i sam stav umetnika fotografa koji percipira, bira i vizuelno predstavlja turističke destinacije i svoje modele <<strance>> smeštajući ih ispred objektiva. Pored toga, naročiti značaj daje se akulturacionim procesima kao oblicima međusobnih dodira i prožimanja različitih kultura, kultura gostiju i kulture domaćina kao i međusobni uticaji kultura raznih turista na potencijalnog posmatrača. U pitanju je „turistički pogled“ koji već sam po sebi obezbedjuje razmatranje onoga ko posmatra, za koga predpostavljamo da je poznat i poput „nas“, i onoga što se posmatra, za koje predpostavljamo da je različito i čudno. U ovom slučaju fotografije su takodje postale modalitet nadgledanja nepoznatog, tako da su naizgled misteriozni stranci i turističke lokacije reprezentovane putem fotografija bivale postepeno vizuelno ispitane i prikazane javnosti putem ove izložbe.

Dok posmatramo fotografije Jovane Zarubice i Jovane Popović, možemo sa sigurnošću da se osetimo kao stranci – turisti ili kao svedoci putovanja kroz vreme i prostore reprezentovane na belim galerijskim zidovima.

„Putovanja su za manje bila uvek teška i godinama bivaju sve teža. A sa čuđenjem primećujem da nisam ni u tome sam. Posmatrajući ljude oko sebe, vidim da je broj onih koji se na putovanju osjećaju izgubljeni ― vrlo velik. Pa ipak, svi putujemo." (Ivo Andrić)

Može se reći da je fotografija od samog početka i svog nastanka služila kao validan dokaz na polju istraživanja socijalnih promena i kao sredstvo za beleženje novih prostora i egzotičnih krajeva sveta. Kada govorimo o kretanju pojedinca u prostoru tada možemo konstatovati da je «svaki turista putnik, ali da svaki putnik nije turista.»
Branka Nedimović

Izložba se otvara u Galeriji Otvorenog univerziteta, u ponedeljak 24.5.2010. sa početkom u 19h i trajaće do 31.5.10.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR