Izmena u repertoaru u pozorištu Kostolanji Deže

IZMENA PROGRAMA:

Najavljena premijera i repriza za 17. i 18. mart u Pozorištu „Kosztolányi Dezső” neće biti održana.

SAOPŠTENJE

Pozorište „Kosztolányi Dezső” obaveštava publiku, da premijera i repriza predstave X

koja je bila najavljena za 17. i 18. mart 2010. godine neće biti održana zbog neočekivanog događaja.

Novi datum premijere je subota, 20. mart 2010.

Novi datum reprize je sreda, 7. april 2010.

Rezervacija karata: 531-991, 555-255, jegy@kosztolanyi.org

Pozorište „Kosztolányi Dezső”

Subotica, 11. mart 2010.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR