KARPATART : Plesni ansambl „Tabán”

Nastup plesnog teatra „Tabán” iz Bekeščabe, Mađarska održana je u okviru projekta Colourful Cooperation koji se finansira kroz Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u Mađarskom kulturnom centru (Palić, Bohinjska bb) u petak 21. februara 2020. godine.

 Estetika plesnog ansambla Tabán pruža gledaocu uvid u sugestivnu, spektakularnu tradiciju narodnog plesa u Karpatskom basenu. Koreografije plesnog teatra izvedene u savremenoj odeći nastoje očuvati i podstaći razvoj seoske plesne kulture. Plesači ansambla predstavljaju najveće plesače Karpatskog basena i predstaviće ciganske plesove iz Nađečedija, Kalotasega i Marošija. Koreografi ovog plesnog spektakla su  Tamas Farkaš i Agnes Farkaš.

Projekat Colourful Cooperation – Raznobojna saradnja, kao što i sam njen naziv nagoveštava, jeste raznobojna, dinamična saradnja stanovništva i posetilaca pograničnog područja Mađarske i Srbije, na čije programe su svi dobrodošli. Zahvaljujući lokalnim običajima i kulturnoj raznobojnosti u jednoj od najzanimljivijih regija Evrope, na teritoriji Evroregije DKMT nalaze se županije Bač-Kiškun i Čongrad, kao i Autonomna pokrajina Vojvodina. Na ovim područjima već vekovima zajedno žive mnoge nacije, čuvajući svoju tradiciju i svoje običaje, te čineći tako svakodnevicu raznobojnijom.

Colourful Cooperation promoviše regionalne umetnike i kulturne programe i ovaj raznobojni projekat otvara vrata Mađarskog kulturnog centra na Paliću, mesta susreta i razmena ideja, mesta u kome će se pružati podrška regionalnim umetnicima i promovisati najrazličitiji trendovi u kulturi.  Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR