Ko je Mađar? Ko nije Mađar?

„Madjarski Zakon o državljanstvu nije osnovan na etničkoj pripadnosti“

– Rekao je Šemjen Žolt. Da li je to tačno ili postoji diskriminacija?

 

 

Retrospektiva:

 

Prvi Zakon o državljanstvu Mađarske je usvojen 1879.g. a stupio je na snagu 1880. Unutar višenacionalne Monarhije, Mađarska Kraljevina je bila višenacionalna država, i broj mađarske populacije nije postigao većinu. 1900. g. Kraljevina je imala 19 miliona stanovnika (sa Hrvatskom i Modrus Fiume-om zajedno) –  8,7 miliona  mađarskih državljana kome je mađarski jezik bio maternji, i  10,5 miliona koji  nisu bili mađarski državljani tj. nisu govorili mađarski. Nema sumnje da je u državnom uređenju, sem mađarskih državljana bilo i drugih nacionalnosti.

 

Tokom poslednjeg istorijskog popisa stanovništva u velikoj Mađarskoj, 1910. g. pokazalo se da je mađarsko stanovništvo samo na užem području zadržalo apsolutnu većinu (54,6%). U sklopu država mađarske krune većina stanovništva je činilo stanovništvo drugih nacionalnosti. Sem Mađara bio je prisutno pet etničkih grupa – Rumuni, Nemci, Slovaci, Hrvati i Srbi čiji je broj bio veći od 1.000.000,  Rusina je bio približno 500.000.  U manjem broju, ali većem od 10.000 bili su prisutni Cigani, Bunjevci, Sokaci, Slovenci, Poljaci, Česi, Morvanci i Bugari.

 

„Trianonski sporazum  je doneo turbulentne promene u hiljadugodišnjem poretku državljanstva, i na osnovu prava na državljanstvo  rezultovalo potpunu pravnu nesigurnost“ – Rekao je Ferenci Ferenc 1928.g. Mađarska je izgubila 67%  teritorije, i 58% stanovništva. 40% mađarskog stanovništva je postala nacionalna manjina i  pripala je  pod nadležnost i autoritet država naslednica, tj. kojima je pripojena. Višenacionalna Mađarska Kraljevina je nakon Trianonskog sporazuma postala nacionalna država jer je 89,6% stanovništva bilo mađarsko, sa mađarskim maternjim jezikom.

Nedavno:

 

U Januaru 2011. Godine, stupio je na snagu novi Zakon o mađarskom državljanstvu – tj. naturalizacija  po jednostavnom postupku.

 

Zamenik ministra, Šemjen Žolt je održao konferenciju za štampu povodom stupanja novog Zakona na snagu i naglasio da“ Pravo na mađarsko državljanstvo ima svako bez obzira na etničku pripadnost, tj.  ko ima pretke rođene na teritoriji  mađarske i ko minimalno govori jezik.“ (HVG).  Postavlja se pitanje da li na osnovu spomenutog, nakon završenog kratkog kursa mađarskog mogu aplicirati za mađarsko državljanstvo potomci  npr. Drew Blyth Barrymore, Tony Curtis, Paul Newman, Ariel Saron?

 

Postavilo se pitanje kako će se mađarska vlada postaviti prema  za-karpatskim, hrvatskim, srpskim i ličkim „ne mađarima“ koji su naučili par sto mađarskih reči. Oni imaju pravo na državljanstvo na osnovu porekla predaka,  te će aplicirati za mađarsko državljanstvo u cilju ostvarenja Unijskog državljanstva, da bi legalno mogli raditi u Unijskim zemljama. „Madjarski Zakon o državljanstvu nije osnovan na etničkoj pripadnosti“ – Rekao je Šemjen Žolt. Ako se  jedan Nemac (Saksonac) sa teritorije Transilvanije vezuje za mađarski narod i kulturu, i ima pretke, ima pravo i može dobiti mađarsko državljanstvo isto kao i „ Mađari u etničkom smislu danas.“

 

U suprotnosti sa gore navedenim, domaća i strana štampa objavljuje članke kao npr. „Mađarski pasoš bez poznavanja jezika“. Među redovima se provlači neosnovana kleveta, sumnjičenje, poziv na odgovornost, podstrek na nacionalizam.

 

Ako neko ima pravo na državljanstvo bez obzira na etničku pripadnost, onda je uslov poznavanja jezika, diskrimitivan (Mađar, kao nacionalnost tj. ius sanguinis), ukoliko je  uslov sticanja državljanstva poreklo. Ako je  nekadašnje državljanstvo predaka jedini uslov za pripadanje mađarskoj populaciji, onda je uslovljavanje poznavanja jezika potpuno besmislena – uzimajući u obzir da Zakon ne  uslovljava nivo znanja jezika, samo predviđa potvrdu istog.  Zakon ne predviđa pisanje i čitanje kao ni poznavanje mađarske istorije.

 

Automatski se postavlja pitanje, šta je sa onim pojedincima koji nezavisno od  nacionalnosti i porekla govore mađarski jezik na maternjem nivou – ali nemaju uslov za podnošenje državljanstva na osnovu  porekla predaka. Shodno tome,  poreklo i poznavanja jezika nemaju vezu jedno sa drugim. Mađarski državljani unutar sadašnjih granica, koji su pripadnici etničkih manjina, većinom ne govore jezik  porekla.  Ako je „mađarski identitet“ i neko znanje jezika dovoljno,  onda svi pripadnici susednih zemalja: Srbi, Hrvati, Turci, Rusi, Grci, Romi pa čak i Avganistanci mogu dobiti mađarsko državljanstvo.

 

Trenutno:

 

 

Broj osoba mađarskog porekla koji žive van teritorije zemlje:

 

Severna Amerika 1.25 miliona, Panonska nizija 2,3 miliona, Zapadna Evropa 250.000, Izrael 200.000. Australija i Novi Zeland 50.000, Južna Amerika 50.000.

 

Postavlja se  pitanje, da od 4,1 milion osoba mađarskog porekla koje žive van granica matične mađarske, koliko njih govori mađarski jezik?!  Kako se razmatraju aplikacije lica mađarskog porekla, predate u Zapadnoj Evropi ili Severnoj Americi, u odnosu na aplikacije predate sa istočnih i južnih teritorija Mađarske Kraljevine? Na kom nivou govore mađarski jezik 2. i 3. generacija iseljenika mađarskog porekla? Bez obzira gde žive, druga generacija obično slabije ili slabo govori (mađarski) jezik, a 3. generacija uopšte ne.  Ostaje otvoreno pitanje poznavanja jezika dece rođenih u mešovitom braku.

 

Kod predaje aplikacije za mađarsko državljanstvo  u Severnoj  i Južnoj Americi i Zapadnoj Evropi kontrola jezika je minimalna i tolerantna. Diplomatska predstavništva sa zadovoljstvom, razumevanjem i  tolerancijom primaju aplikacije i u većini slučajeva odstupaju od provere znanja jezika kod 2. i 3. generacije. Rođeni na gore pomenutim teritorijama su po rođenju već američki, kanadski, nemački itd. državljani. Diplomatska predstavništva organizuju konzularne dane,  i maksimalno se trude da učine što jednostavnijim i lakšim  podnošenje aplikacije za sunarodnika mađarskog porekla , kao i za njihove porodice. Za podnosioce zahteva je pravo uživanje, osećaju se počastvovanim i zadovoljnim. Nakon par meseci ponosno odlaze na polaganje zakletve sa svojom decom i unucima koji ni reč ne govore mađarski. Ali naravno to je opravdano.

 

Kakva je situacija sa aplikantima mađarskog porekla i njihovim potomcima (2 i 3 generacija)  sa južnih i istočnih teritorija „Velike Mađarske“? Da li igra ulogu to da oni nisu rođeni u jednoj od zapadnih ili prekookeanskih zemalja? Da li su  službenici diplomatskih predstavništva i prema njima ljubazni i tolerantni  po pitanju znanja jezika?

 

Na žalost ne!!!! Nema milosti za sirotinju. Lica koja su mađarskog porekla ali su mimo svoje  volje rođeni kao Hrvati, Srbi, Rusini, Slovaci,Čango-Mađari, Rumuni, Bunjevci  itd. nisu ravnopravni sa sunarodnicima rođenim u zapadnim zemljama.  Bez obzira da su i oni 2 i 3 generacija i da je zamenik ministra obećao toleranciju po pitanju poznavanja jezika, veoma često su osramoćeni, poniženi i odbijeni tokom predaje aplikacije, a i veoma često na dan zakletve. „Preporučuju“ im da uče još. Kriterijumi za njih su mnogo viši, nema milosti. Moraju znati da Petefi nije bio pisac nego pesnik, trebaju znati sve mađarske vezire, pa čak i da ih prepoznaju na slici, a da ne govorimo o tome da je bilo primera za to da su od aplikanta tražili da na licu mesta pred službenikom napiše svoju biografiju. Polako ni akademski nivo znanja jezika neće biti dovoljan.  Bezbroj slučajeva i primera kada Mađari, i lica mađarskog porekla prigovaraju na ponižavajuće ponašanje diplomatskog osoblja. U strahu od posledica,  atrocitata i odbijanja (tj. negativnog ishoda aplikacije) ne smeju se oglasiti i prigovoriti.  Sečenji Ištvan, koga je Košut Lajoš nazvao „najvećim Mađarom“ bolje je govorio nemački nego mađarski. List Ferenc koji se izjašnjavao kao Mađar nije govorio mađarski.  Da li bi On ili neko od njegovih potomaka imao pravo na mađarsko državljanstvo?

 

Promene na našim područjima je u proteklih 30 godina donelo velike promene po pitanju poznavanja jezika. U Vojvodini, a i na drugim područjima, se većina  odraslih Mađara trudi da sačuva neku vrstu mađarskog identiteta i jezik, ali na žalost većina njih govori sa jakim  stranim akcentom – ali ga ipak govori.  Činjenica je, da mnoga deca Mađara rođena na ovim teritorijama, i deca rođena u mešovitim brakovima u opšte ne govori mađarski, ili ima pasivno znanje istog.  Danas je interesovanje za učenje mađarskog jezika izuzetno veliko, što je pohvalno, bez obzira na motivaciju. Treba se radovati ovoj tendenciji, ceniti je i podsticati a ne osuđivati i onemogućiti.

 

Za mađarsku je tipično da sve što je strano, smatraju vrednijim od domaćeg. Anglomanija  je potpuno zavladala zemljom. Mađarske porodice iz matične zemlje upisuju decu u engleske, nemačke i francuske škole. Mađarska omladina među sobom razgovara engleski (i ako sa jakim akcentom), ali to se smatra normalnim i to je u „modi“ i roditelji su veoma ponosni. Deci često daju toliko komplikovana i teško izgovorljiva imena da  ih bake moraju zapisati da bi ih nekako upamtili. Mađarski jezik je do te mere postao devijantan, da ja kao Mađarica često nemam pojma o čemu je reč.

 

Šta znači biti Mađar u tumačenju Jožef Atile:

 

„Majka mi je kunka, otac polu Sekelj,

Pola Rumun, ili možda potpuno.

Iz majčinih usta slatka je bila hrana,

Iz očevih usta lepa je bila istina“

 

Ponosna sam na svoje mađarsko poreklo, ali sam svesna toga da ima različitih Mađara. Ima „pravih“ Mađara, „dubokih“ Mađara, „iskonskih“ Mađara, „istočnih“, „južnih“ i „zapadnih“, ima svakodnevnih i prosečnih.  Sve je pitanje gledišta. Sramota me je kada vidim da diskriminiraju, klasificiraju moje  sunarodnike koji su bez svoje krivice odbijeni.  Kada ih  zbog   samovoljnog odlučivanja službenika postaju građani drugog ili desetog reda. Sramota me je  kada im osporavaju pravo na zakonsko nasleđe predaka i ostaju osramoćeni. Obaveštenje o osporavanju mađarskog državljanstva ne sadrži obrazloženje i nema mesta žalbi. Pitam se zašto?

 

Mađarska prigovara, štiti  i diže glas ako se diskriminiraju  ili kojim slučajem dožive atrocitet Mađari sa teritorije matične zemlje. Ko će se oglasiti i gledati interes lica mađarskog porekla? Oni će zbog nečijeg samovoljnog odlučivanja, pored zakonom obezbeđenih  i ispunjenih uslova(eventualno zbog verske pripadnosti) ostati eliminisani i biće im uskraćeno zakonsko nasledje predaka.  Možda vredi napomenuti da je već matičnu Mađarsku napustilo pola miliona mladih stručnjaka, da svaki drugi želi da ode, i otići će. Možda bi vredelo napomenuti da bi trebalo pružiti mogućnost mladima mađarskog porekla sa južnih teritorija, da se obrazuju u Mađarskoj, da nauče jezik svojih predaka i neguju kulturu za šta  do sada nisu imali prilike.

 

Želela bih da živim u društvu gde se  mađarsko poreklo ceni i poštuje, gde  je Mađar, Mađar bez diskriminacije  u pravom smislu reči bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

 KOMENTARI

 1. Munga kaže:

  Tekst za udzbenike.

  Iby is beck… 

 2. shibica kaže:

  bravo!!!

 3. Fux kaže:

  Očito nekima samo zato treba Mađarsko državljanstvo jer se nešto daje.Treba da znate da je diskreciono pravo službenika Mađarske Ambasade da oceni kome će „dati“ Mađarsko državljanstvo.Ta ocena se provodi proverom znanja jezika kao i drugih elemenata za sticanje državljanstva. Mađarska je trebala da izradi zakon o državljanstvu poput Nemačke pa ovakvi problemi i kritike na račun jedna države ne bi bili. Vrlo je interesantno da Nemačku niko ne smije kritizirati što masovno ne daje državljanstvo onima koji nemaju za to uslov, a niti ih naziva nacionalistima.U tu spadaju i oni koji su Nemačkog ili Austrijskog porekla pa im se ne da državljanstvo jer ne ispunjavaju uslove za to.

 4. Usputachni kaže:

  Zalosno,ali tako je! Pogotovo one razlike o „zapadnim“ i „istocnim“ Madjarima.

 5. kikiriki kaže:

  Iskreno,izdajnici koji su brže bolje požurili da zaborave jezik i kulturu predaka zarad prolaznih privilegija zaslužuju da budu isključeni iz etničke grupacije bilo koje nacije.

 6. stormwatch kaže:

  @Kikiriki

  To i ja mislim, svako kome su preci Madjari ili imaju predake koji su rodjeni na tim prostorima a nisu trazili Madjarsko drzavljanstvo nisu nista drugo nego izdajice sopstvene nacije i sopstvenih korena.

   

 7. E tako kaže:

  Svaka cast ima onih koji su madjari kao ja a ne znaju jezik jer ga nikada nisu koristili i odbili su me jer ne govorim tecno madjarski trebao bi neko da ih nauci reda nije u redu jer su men ikoreni madjarski.Bravooo 

 8. Reader kaže:

  „Mađarska omladina među sobom razgovara engleski (i ako sa jakim akcentom), ali to se smatra normalnim i to je u „modi“ i roditelji su veoma ponosni….. Mađarski jezik je do te mere postao devijantan, da ja kao Mađarica često nemam pojma o čemu je reč.“

  LAŽ. NEMOJ DA PIŠEŠ GLUPOSTI. Svake nedelje idem za Budimpeštu, pola porodica mi živi tamo, nemoj da lupetaš gluposti o diskriminaciji, veze sa temom nemaš.

   

 9. MILINA kaže:

  Sta je to cudno, sto neko zeli drzavljanstvo iz razloga sto ce nesto dobiti?! Znaci samo to da je ta drzava  napredovala do stepena, kada mnogi zele da su njeni drzavljani. Ako budu primljeni dobrodoslicom, znace to da cene mozda i vise nego drzavljani po rodjenju ili po etnickoj pripadnosti! Setite se Sandora Petefija ili Damjanica itd.
  Jos su mudri Latini rekli: Domovina je tamo gde je dobro!

 10. MILINA kaže:

  …po pitanju poznavanja jezika, veoma često su osramoćeni, poniženi i odbijeni tokom predaje aplikacije, a i veoma često na dan zakletve. „Preporučuju“ im da uče još…
  To ne treba raditi!

 11. Sion kaže:

  Tekst je dobro napisam, ja imam takodje madjarsko poreklo s majcine strane, ali Madjarski jezik slabo poznajem. 
  Vecin mladih koji uzimaju danas ne samo madjarske papire vec i hrvatske papire ne uzimaju ih iz razloga da odu u te zemlje, vec im je to mogucnost tj odskocna daska za razvijene zemlje EU tipa Nemacka itd…
  Ti mladi koji odlaze svojim radom u zemljama EU salju novcana sredstva svojim familijama ovde u Srbiji, Madjarskoj pa i Hrvatskoj.
  Gledano sa askepta ekonomije iskreno Srbija, Hrvatska i Madjarska nemaju dovoljno jaku ekonomsku i socijalnu politiku, da se podsetimo to su zemlje koje imaju devastiranu privredu. 

 12. Anonimni kaže:

  Licno poznajem ljude koji ne znaju ni 20 reci madjarskog ali su dobili pasos. Utisak je da se on u Subotici deli sakom i kapom. Mozda je negde drugo to rigoroznije. 

 13. suboticanin kaže:

  Ja imam ista iskustva…

  Da ne pricam kako stane u red za drzavljanstvo pripadnici radikalne stranke. Kako nije im sramota!?

  Malo pre nudili sendvice madjarima da se „vracaju“ u madjarsku…

 14. stormwatch kaže:

  Iskreno, a sta fail Madjarskoj? Imaju najbolje puteve u EU (po kvalitetu), plate su im solidne, drzava im funkcionise malo je reci super jer administracija, policija i sudstvo rade ko sat, daleko bolje nego u mnogim EU zemljama. Budimpesta je jedan od najlepsih gradova Evrope a i ostali gradovi im izgledaju dobro, pogledajte Segedin. Segedin kog sam ja upoznao iz komunistickih dana i ovaj danasnji ne mogu nikako da se porede. Znam par velikosrpskih nacionalsovinista koji iako „nose“ Srbiju u srcu i „majcicu“ joj rusiju, ipak zive u Segedinu, Pecuju i Budimpesti, da vidite te komedije kako u Srbiju bre! nose bedzeve sa milim im vodjom, a u Madjarskoj su skinuli 100% dijalekt i akcent podneblja u kom zive a deca im naravno ne znaju srpski. 

   

  Zato nemojte mnogo da kenjate (autocenzura), prvi cete pobeci iz Srbije milene bas vi koji se najvise busate u prsa, a i ovi sto pisu protiv su 100% vec osigurali madjarsko drzavljanstvo.

  I da…zapamtite da Vojvodjani koji traze madjarsko drzavljanstvo NE DOBIJAJU DRZAVLJANSTVO, nego se VRACAJU u Drzavljanstvo. Ogromna razlika  😀

 15. Laslo Sas kaže:

  Ne znam ko je pisao ovaj tekst, ali znam da je liberalno nastrojen i sa ovom tekstom kritikuje Orbana. Pisac teksta je veliki borac za judska prava, da budemo jednaki, da nestane nacionalizam i da se odrzi parada ponosa. Treba da topla braca uzivaju i da budu ponosni na svoje slobodno opredeljenje…

 16. zolika-zoks kaže:

  madjarski pasosi uzimamo da zato da dobijemo PARE!:)

 17. karlo kaže:

  Očito davanje Mađarsko državljanstvo kapom i šakom ima svoju duboku političku pozadinu. Suština se svodi da to državljanstvo steknu,što veći broj, Mađara koji žive van granice matične zemlje.To svoje poreklo dokazuju da je bilo koji predak živeo nekada u „velikoj“Mađarskoj i da kolko tolko zna mađarski jezik.Kažu nema diskriminaciej po etičkoj pripoadnost to se može i prihvatiti kao tačno jer od 1867 godine ( DVOJNA MONARHIJA) na prostoru Ugarske vršena je snažna mađarizacija pa su nogi Nemci,Srbi i ostali manjinski narodi se izjašnjavali kao Mađari što je i danas prisutno. Po meni bez obzira koji je ineres prisutan sedeti sa jednom g….com na dve stolice ne donosi uvek dobrobit onom ko sedi.

 18. Mister No kaže:

  @ suboticanin                                                                                                   Da ne govoriš možda o mom bratu ? Čovek se početkom devedesetih učlanio u SRS, stavio na zid čičinu sliku, otišao na ratište,pričao da oni koji nisu sa njima nisu za život itd.Trenutno taj isti patriota i rodoljub živi i radi na Kipru ( turski deo ) , priča kako je Srbija dno u odnosu na Tursku zaostala i razmišlja da li da uzme hrvatski ili mađarski pasoš jer su prohodniji nego srpski.Na pitanja o sramoti i obrazu moj buraz ( i ne samo on ) se slatko smeje i kaže da interes i obraz ne idu zajedno što se njega tiče a trend mora da se prati.U vreme kad je imao koristi od svojih partijskih drugova slušao je neke žestoke pesme, a kad je video da nisu prošli cenzus sluša neku drugu muziku koja je sad u trendu.Interes je opšti, internacionalni, ne poznaje i probija sve verske i nacionalne granice i ne zna za obraz i sramotu.

 19. Mira kaže:

  …Ja sam srpkinja a znam perfektno madjarski…tako bi trebalo da bude i obrnuto posto zivimo u multinacionalnoj sredini,a nije..mnogi madjari ne znaju srpski ili sto je jos gore nece da ga pricaju,a vec 100god zive u zemlji Srbiji. O madjarima koji ne znaju madjarski…pa to je stvarno smesno,i sramotno. A diskriminacija…madjari sami sebe izdvajaju…da zavrsne ekskurzije na koji je isla cela skola zajedno nismo znali nikoga iz madjarskih razreda,jer su se uvek u grupisali…a na ekskurziji kada su se malo opustili uz poneko pivo da vidis kako su se svi zagrlili i upoznali,i pevali zajedno,jer se izvirilo  iz nas ono nevino dete koje ne zna da postoje madjari ili srbi…pa smo se kuci vracali izmesano svako je sedeo gde je hteo a ne odvojeno madjari i srbi. A druga stvar Madjarska  nije godinama htela da prizna Vojvodjaske madjare kao prave madjare,ljudi ni na koji nacin nisu mogli da dobiju drzavljanstvo osim ako su posedovali neku imovinu u madjarskoj, pa zar jedna nekretnina odlucije da li si ti madjar ili ne… a sad kad EU odobrava vise novca po broju stanovnika Madjarskoj drzavi odjednom se drzavljanstvo deli i sakom i kapom,pa cak i oni koji nisu madjari mogu da ga uzmu.Znaci sve je politika…a mi unistavamo nase zivote zbog toga,i vec godinama trpimo netrepeljivost jedni prema drugim,koju nam namecu. Ovo sto ovaj svet treba da shvati a i ovaj nas mali grad jeste da je svakog od nas isti Bog stvorio,granice se menjaju svake godine a mi kako se povlace granice verujemo da smo nesto drugo,nesto bolje od onog drugog,valjda bi to voleli. Ovo oko madjarskog pasosa je smesno…zna se zasto bi svi zeleli da ga uzmu…sigurno ne da bi postali madjari odjednom,vec da bi postali drzavljani evropske unije…i malo sebi olaksali sprovodjenje svojih ideja i snova u delo. Da imamo normalan zivot u ovoj zemlji, ne bi nas zanimalo ni gde smo i ko smo, druge stvari bi nas okupirale

 20. Mister No kaže:

  @ suboticanin                                                                                                   Setih se par mojih poznanika kojima su puna usta patriotizma i visokih ideja o nepobedivosti nacije ali traže način da dobiju državljanstvo zemlje i nacije o kojoj govore kao o nižoj rasi.Očigledno da nisu dovoljno dosledni i istrajni u svojim idejama.Brate ako navijaš za neki tim ili ideju, treba da si za njih i kad su na dnu tabele, a ne samo onda kada pobeđuju. 😆

 21. Viktor kaže:

  Ne dele se mađarski pasoši ni zbog kakve želje za dokazivanjem broja Mađara koji žive izvan granica Mađarske, a još manje radi eventualnog ponovnog prekrajanja granica, već isključivo zbog toga što su Viktoru Orbánu i FIDESZ-u na predstojećim parlamentarnim izborima 2014. godine potrebni dodatni glasovi. Računaju na to, da je dijaspora desno nastrojena i da će im pokloniti glas. Takav je slučaj ne samo kod Mađara, već i kod svih drugih naroda koji u okolnim zemljama imaju veliki broj svojih sunarodnika, koji svi maštaju o nekim velikim Bugarskama, Hrvatskama, itd. koje bi sve bile moguće da nisu izgubili II svetski rat, pa je prema tome potpuno logično da su u velikoj meri nacionalistički i desno orijentisani (čast izuzecima). Pasoši su samo bili neophodan preduslov, sada sledi uvođenje u biračke spiskove, i na kraju glasanje.

  Jedino su se malo preračunali, možda će neka stara baka ili deka uzeti pasoš iz sentimentalnih razloga i želje da ponovo bude pripadnik svoje nacije, ali ovi mladi, radno sposobni, uzeće i pobećiće negde na zapad Evrope, zaboravišvi da glasaju, a broj Mađara u Vojvodini će se time još dodatno smanjiti.

 22. laki kaže:

  E tako:

  Svaka cast ima onih koji su madjari kao ja a ne znaju jezik jer ga nikada nisu koristili i odbili su me jer ne govorim tecno madjarski trebao bi neko da ih nauci reda nije u redu jer su men ikoreni madjarski.Bravooo 

  Ne govoriš istinu… i ti, i svi oni koji kažu da se traži tečno znanje mađarskog jezika. Razlog odbijanja tvoje aplikacije je verovatno neki drugi, ali se ti trudiš da nam prikažeš da je u pitanju neka vrsta diskriminacije.

 23. Fux kaže:

  Na kraju krajeva Vojvodina nikada nije bio u sastavu Srbije. Vojvodina je bio deo Austrijskog carstva ,kasnije deo Austrougarske države pa tako njeni izvorni građani imaju pravo na „evropsko“ državljanstvo posredstvom Mađarske.

 24. laki kaže:

  :

  Licno poznajem ljude koji ne znaju ni 20 reci madjarskog ali su dobili pasos. Utisak je da se on u Subotici deli sakom i kapom. Mozda je negde drugo to rigoroznije. 

  Ovo prava je istina, a ne ona koju propagira lažov stormwatch i slični njemu.

 25. stormwatch kaže:

  laki:

  :

  Licno poznajem ljude koji ne znaju ni 20 reci madjarskog ali su dobili pasos. Utisak je da se on u Subotici deli sakom i kapom. Mozda je negde drugo to rigoroznije. 

  Ovo prava je istina, a ne ona koju propagira lažov stormwatch i slični njemu.

  laki je malo nervozan….ja bih bas voleo da mi vi gospodine laki objasnite gde sam i sta sam ja to lagao?

 26. Mister No kaže:

  Činjenica je da je karta Europe ( i Balkana kao njenog dela ) u nemirnom 20. veku mnogo puta prepravljana tako da su repovi tih prekrajanja ( uspešnih ili ne prosudite sami) stranke pojedinih zemalja koje u programu imaju ideje tipa jedan narod jedna država.Kontaktirajući sa pripadnicima raznih naroda ( Albanci, Hrvati, Srbi,Mađari itd. ) zaključio sam da određeni broj pripadnika svake nacije ( ne svi ) smatraju da su baš oni najviše oštećeni odlukama velikih sila tj da mnogo njihovih sunarodnika živi u drugim zemljama a ne u matičnoj državi.Istina mislim da je ta da su mali narodi uvek zavisili od odluka velikih sila.Ne znam šta bi trebalo da kažu Kurdi kojih po mom saznanju ima oko 40 000 000 ( četrdeset miliona ) a nemaju svoju državu t.Kurdistan?

 27. Long Dong Silver kaže:

  Postovana Iby P.! Hvala Vam na sjajnome textu,analizi,opservaciji,erudiciji…etc…naprosto… moram da sve nas podsetim na reci koje je jedan VELIKI covek jednom rekao..i to je to!…jos jednom Vam hvala!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=9MkyWhn5kMg

  Veliki i srdacan pozdrav!

 28. krass1 kaže:

    stormwatch

   … “Zato nemojte mnogo da kenjate ( autocenzura), prvi cete pobeci iz Srbije milene bas vi koji se busate u prsa, a i ovi sto pisu protiv su 100% vec osigurali madjarsko drzavljanstvo.“

  Covece kolko Ti kenjas ( da Ti se obratim Tvojim jezikom, ili nacinom izrazavanja), pa Ti si pobegao madju prvima. I to kao Madjar ne u Madjarsku koju toliko hvalis, drzis joj stranu i skoro dizes do nebesa, vec u Nemacku ( bar po Tvom pisanju).
   

 29. torajemi kaže:

  Ja bih želeo da živim u zemlji gde državljanin poznaje jezik države…i žao mi je sugrađana koji žive u ovoj zemlji a,ne govore jezikom te zemlje..divna im je budućnost,baš kao i u domicilnoj zemlji…

 30. stormwatch kaže:

  krass1:

    stormwatch

   … “Zato nemojte mnogo da kenjate ( autocenzura), prvi cete pobeci iz Srbije milene bas vi koji se busate u prsa, a i ovi sto pisu protiv su 100% vec osigurali madjarsko drzavljanstvo.“

  Covece kolko Ti kenjas ( da Ti se obratim Tvojim jezikom, ili nacinom izrazavanja), pa Ti si pobegao madju prvima. I to kao Madjar ne u Madjarsku koju toliko hvalis, drzis joj stranu i skoro dizes do nebesa, vec u Nemacku ( bar po Tvom pisanju).

  Krass, mnogo ***** o ljudima koje ne poznajes. Ja sam vise od tri decenije bukvalno bacio u Srbiji cekajuci da se nesto promeni i eto „docekao sam“ a iz te tvoje extra zemlje u kojoj je tebi izuzetno dobro sam siguran da nikada neces otici i da to nikada nisi ni pomislio…

  Za tvoju informaciju…ja sam ti gradjanin EU bio i pre nego sto je madjarska usla u zajednicu 1. Maja 2004. godine tako da se tvoje gluposti ne odnose na mene. 

 31. krass1 kaže:

  A da li sam ja nesto netacno napisao?

 32. stormwatch kaže:

  krass1:

  A da li sam ja nesto netacno napisao?

  Nisi nista netacno napisao, samo si nalupao napamet. Rekao si da sam ja prvi pobegao u inostranstvo i da sam sigurno uzeo drzavljanstvo zbog toga, pogledaj samo tvoju poruku. Ljudi smesni ste! Dao sam ti plus da zivis u svom bespredmetnom trabunjanju i mislis da si napisao nesto pametno.

 33. Mister No kaže:

  Vidim da stormwach ne ostavlja ravnodušnim pojedince .Ako sam dobro razumeo krass 1 mu kaže da je Mađar?Pre nekog vremena u jednom verbalnom ili internet duelu stormwach je napisao da je Jevrej.

 34. Iby P. kaže:

  Bilo bi poželjno ostati kod teme, ali ako je već pokrenuto pitanje migracije i emigracije – jer nekima veoma smeta što mnogi uz pomoć drugog državljanstva napuštaju zemlju:

  Emigracija  i migracija se ne može poistovetiti sa izdajom. Da se podsetimo:  jedna od najvećiih (e)migracija na našim područjima bila krajem 1600 i početkom 1700-ih godina, kada se 60.000 Srba naselilo na teritoriji Ugarske. Početkom XX.veka je krenuo talas iseljenika pretežno na severoamerički  kontinent. Tokom II. Svetskg Rata odredišta su bile Argentina, Australija, SAD, Kanada i Velika Britanija. Sredinom šezdesetih  počinje talas iseljavanja srpskih (a i ostalih nacionalnosti)  kvalifikovanih radnika na privremeni rad u evropske  zemlje. Broj privremenih radnika u Zapadnoj Evropi je nadmašio pola miliona. Tokom osamdesetih krenulo je u svet na desetine hiljada fakultetski obrazovanih stručnjaka, mladih talenata, izvanrednih sportista, umetnika koji su našli svoj dom širom sveta. O devedesetim godinama i ne govoreći. – I  naravno  njih niko nije nazivao izdajicama!!!

  Emigranata sa naših područja ima širom sveta. 98% istih (bez obzira kada su  napustili zemlju)  ima državljanstvo zemlje u kojoj živi. Zašto su zatražili državljanstvo zemlje u kojoj su imali doživotni boravak? Zato što su imali zakonsko pravo na to, zato što su sa državljanstvom zemlje u kojoj žive postali ravnopravni građani sa svim pravima i privilegijama koja ta zemlja pruža. Zato što su svojoj deci i budućim potomcima obezbedili status, mogućnost izbora i eventualno bolje sutra. Niko ih nema pravo nazivati izdajicama.

  Tada niko nije povlačio pitanje dodele državljanstva, koje se i tada moglo nazivati „dodelom šakom i kapom“ – jer je na desetine hiljada naših sunarodnika tražilo i dobilo državljanstvo zemlje u kojoj živi. Po kom osnovu je tražio (Ex lege, Ius sanguinis, Ius soli ili Fomicilium facit subditum)  to nikog nije zanimalo, niti  se pitalo – jer je bilo sasvim normalno.

  Zakon o državljanstvu Unijskih zemalja (sa kojim je usklađen i Zakon o državljanstvu  Mađarske)  omogućava sticanje državljanstva po istom osnovu kao i nekad, tj. Ex lege, Ius sanguinis, Ius soli ili Fomicilium facit subditum.  U zavisnosti od osnova, se određuje tj. se odstupa od uslova poznavanja jezika u svim zemljama. Znači sa pravnog aspekta nije reč o „deljenju  državljanstva šakom i kapom“ ni u jednoj zemlji.

  Pre nego što se neko upusti u debatu po pitanju prava na državljanstvo jedne (ma koje)  zemlje, bilo bi dobro  da argumentuje svoje tvrdnje.

  Mnogi  su zbog privrženosti domovini  ili iz nekih opravdanih i sebi poznatih razloga ostali na ovim područjima – i naravno ne može svako da ode. Ako su već ostali onda ne bi trebalo da nazivaju izdajicama one koji su otišli. Možda bi bilo poželjno malo prostudirati porodično stablo jer iseljavanje ne znači samo napuštanje zemlje, nego i napuštanje područja. Mnogima su se preci doselili na ovo područje – i to  bi onda praktično značilo da su nečiji roditelji ili babe dede, pradede također bili izdajice roda svoga -?

  Čitajući mnoge komentare, da se zaključiti da su neki veoma ogorčeni i nacionalistički podojeni. Da li je tome razlog to što se nisu usudili krenuti negde u svet i jednostavno ne mogu „svariti“ one koji su to učinili ili čista zavist i zloba, to je teško reći. Vreme će pokazati, a deca će jednog dana pričati o tome. Sada kada se u neposrednoj sredini nekima pruža Zakonska mogućnost dobijanja jednog  državljanstva (bilo to hrvatsko, mađarsko,rumunsko itd.)  ne mogu  i neće da prihvate tu činjenicu. Odmah dižu glas protiv zemlje, nazivaju je šovinističkom, cirkusom,  lupaju u prsa i tvrde da im ne treba ni po koju cenu.  

  Najlakše je pljuvati po drugima, optuživati, ogovarati, nazivati lažovima i izdajicama, histerisati, podsticati mržnju i nacionalizam i  nazivati sebe  patritorom, ali na kraju dana ostaje prazno sivilo, učmalost, realnost i ogledalo kod kuće.

  Državni jezik zemlje u kojoj živimo je mandatorno znati. Slažem se sa tim da mnoge nacionalne manjine ne govore jezik zemlje, i to i sama osuđujem i ako sam Mađarica. Zbog nepoznavanja jezika, kao izgovor ne može se niko pozivati na to da je ovo nekada bila Mađarska. Od 1945 g. prošlo je mnogo vremena i odraslo je par generacija. Ni od koga  se ne zahteva da se odrekne ili zaboravi svoj maternji jezik, kulturu etničku pripadnosti veru i naravno mora imati pravo školovanja na istom, ali pored toga MORA da govori jezik zemlje u kojoj živi.  Ovde želim da naglasim da nije reč o državljanstvu osobe, nego o zemlji i državnom jeziku zemlje gde živimo. – Ali ovo je već sasvim druga tema …. I za drugu priliku.

   

 35. pax kaže:

  Pozdrav svima. Ja moram samo da kazem da se potpuno slazem sa ovim clankom i da je jako tuzno sto nas tako maltretiraju da znamo madjarski jezik dobro, a toliko mnogo madjara u srbiji zive godinama tu i ne znaju uopste srpski jezik.
  Moja prabaka je bila madjarica, i moja baka je bila madjarica, ali su obe bile u mesovitim brakovima, i ako je suprug zabranjivao ili nije voleo da zena uci dete svom jeziku, sto je cesta pojava bila tad, onda se jezik ne bi prenosio s kolena na koleno, ili bi pak svakim kolenom bio sve slabiji i slabiji. Moj tata zna jezik samo zato sto je pricao sa bakom kad bi je posecivao i sto je ponekad majka pricala sa njim, ali ne prica madjarski tecno i ne zna sve. I onda ja kao cetvrta generacija, kako da naucim?? Nije sve tako crno/belo kao sto neki pisu. Ja sam sebe oduvek smatrao delom madjarem, i pre nego sto je bilo ovo sa drzavljanstvom. I sad kad se otvorila prilika za dobijanje drzavljanstva, svi smo porodicno otisli da apliciramo, iako je samo tata koliko toliko znao jezik, a mi deca samo vrlo osnovno. U konzulatu u Subotici na dan zakletve su odbili mene i sestru a tata je jedini dobio, a konzul je bio vrlo neprijatan prema nama. Ja sam od tada mnogo ucio i mogu da vodim manju konverzaciju na madjarskom jeziku, ali na sledecoj zakletvi sam OPET bio odbijen i neki drugi konzul je bio jos neprijatniji i skoro se izderao na moju rodjaku i tatu sto me nisu ucili od rodjenja! 

  A s druge strane, prijatelj je u Americi u ambasadi dobio drzavljanstvo bez skoro ikakvog znanja jezika jer je ne znam koja generacija madjara i ljudi nisu ocekivali da ce znati jezik. Idealno bi bilo kada bi svaka generacija prenosila jezik do te mere da deca odlicno znaju oba jezika, ali u mesovitim brakovima to se ne moze ocekivati!

  O tome prica ovaj clanak, da nema tolerancije, da ne primete trud kad su ljudi vec uzeli da nauce nesto nego ih odbijaju dok se skroz obeshrabre…
  Hvala im sto su nam uopste omogucili to, ali mogu biti i LJUDI malo…

 36. NNNN kaže:

   

  suboticanin:

  Ja imam ista iskustva…

  Da ne pricam kako stane u red za drzavljanstvo pripadnici radikalne stranke. Kako nije im sramota!?

  Malo pre nudili sendvice madjarima da se „vracaju“ u madjarsku…

   

   

  Mi imamo suprotne informacije, da je u SU najrigoroznije. Nego sta mislis da ti neki maticar Krajisnik proverava nivo znanja srpskog jezika kako bi prosao? 

 37. NNNN kaže:

   

  Fux:

  Mađarska je trebala da izradi zakon o državljanstvu poput Nemačke pa ovakvi problemi i kritike na račun jedna države ne bi bili. Vrlo je interesantno da Nemačku niko ne smije kritizirati što masovno ne daje državljanstvo onima koji nemaju za to uslov, a niti ih naziva nacionalistima.

   

   

  U pravu si, ali se u Nemackoj jasno znaju uslovi za dobijanje drzavljanstva! Postoje testovi znanja jezika, koji su za sve isti! Ne zasniva se na slobodnoj proceni maticara i da li je konzul ustao na levu nogu!

 38. Kertvaros kaže:

  Prica mi poznanik da je u Subotici zavladala velika nestasica lopata.

  Kaze – svi posli da iskopavaju svoje Madjarske i Hrvatske pretke.

 39. Anonimni kaže:

  pozdravljam, jako zanimljiva tema. moja ljepsa polovina je madjarica odrasla u svicarskoj – poslije madjarske revolucije*.

  ja sam BOSANAC i ne volim previse politizirati iz vise razloga ali se pitam koja to drzava, politicka stranka ili partija ima pravo na osnovu njenih izbornih rezultata ili lopovluka meni kao BOSANCU uskratiti pravo na moju maticnu drzavu!? osjecaj se ne moze odredjivati papirom/dokumentom vec dusom i podrijetlom (genetikom) pa se pitam otkud nekoj konzularnoj sluzbenici MADJARSKE ambasade/konzulata pravo ili tolika "hrabrost" da se udostoji i jednu madjaricu uopce upita zna li ona ko je ARPAD…

  meni se jedno vece pitanje namece, dal`su madjarski sluzbenici slokovani da svoje sugradjane provjeravaju o podrijetlu MADJARA, dal`se oni odricu svoje dijaspore i prave mijesto nekim DRUGIMA kao npr pol njumenu, arijen seronu koji ne znaju madjarski, nemaju mozda ni pojma o madjarima, ne veze ih nista drugo za madjarsku sem interesa i blagodati bivseg panonskog mora.!

  da li viktor orban zna zasto su te njegove generacije uopste napustile madjarsku 60tih, da li sluzbena politika budimpeste zna da su rusi i ta tzv ruska revolucija krivci za to veliko rasulo madjara 60tih/70tih, covijek ne napusta rodnu grudu ih HIRA vec iz muke……..

  jako je nezahvalno svoje zaboraviti i ne dati sansu ljudima koji smatraju madjarsku za svoju!

 40. bac-vranje kaže:

   

  Fux:

  Očito nekima samo zato treba Mađarsko državljanstvo jer se nešto daje.Treba da znate da je diskreciono pravo službenika Mađarske Ambasade da oceni kome će „dati“ Mađarsko državljanstvo.Ta ocena se provodi proverom znanja jezika kao i drugih elemenata za sticanje državljanstva. Mađarska je trebala da izradi zakon o državljanstvu poput Nemačke pa ovakvi problemi i kritike na račun jedna države ne bi bili. Vrlo je interesantno da Nemačku niko ne smije kritizirati što masovno ne daje državljanstvo onima koji nemaju za to uslov, a niti ih naziva nacionalistima.U tu spadaju i oni koji su Nemačkog ili Austrijskog porekla pa im se ne da državljanstvo jer ne ispunjavaju uslove za to.

   

   

  Da zanimljivo je to, mala digresija iz licnog iskustva, jedan moj kolega iz Adorjana prosle godine je bio odbijen za madjarsko drzavljanstvo jer nije poznavao dobro jezik, inace madjar po nacionalnosti, u kuci se samo madjarski govori,a srpski jos ni sada nezna jer je prvi put poceo govoriti kad se zaposlio kod nas u firmi pre 8 godina.kad nam je ispricao da je odbijen sa razlogom neznanja madjarskog jezika mi smo se valjali od smeha!!!

 41. axel von libiz kaže:

   

  bac-vranje:

  Fux:

  Očito nekima samo zato treba Mađarsko državljanstvo jer se nešto daje.Treba da znate da je diskreciono pravo službenika Mađarske Ambasade da oceni kome će „dati“ Mađarsko državljanstvo.Ta ocena se provodi proverom znanja jezika kao i drugih elemenata za sticanje državljanstva. Mađarska je trebala da izradi zakon o državljanstvu poput Nemačke pa ovakvi problemi i kritike na račun jedna države ne bi bili. Vrlo je interesantno da Nemačku niko ne smije kritizirati što masovno ne daje državljanstvo onima koji nemaju za to uslov, a niti ih naziva nacionalistima.U tu spadaju i oni koji su Nemačkog ili Austrijskog porekla pa im se ne da državljanstvo jer ne ispunjavaju uslove za to.

  Da zanimljivo je to, mala digresija iz licnog iskustva, jedan moj kolega iz Adorjana prosle godine je bio odbijen za madjarsko drzavljanstvo jer nije poznavao dobro jezik, inace madjar po nacionalnosti, u kuci se samo madjarski govori,a srpski jos ni sada nezna jer je prvi put poceo govoriti kad se zaposlio kod nas u firmi pre 8 godina.kad nam je ispricao da je odbijen sa razlogom neznanja madjarskog jezika mi smo se valjali od smeha!!!

   

   

  Potpisujem

 42. pauk kaže:

  Nemam pojma, ja imam hrvatsko drzavljanstvo i sad bas citam o tome da se Hrvati poreklom iz Irana, iz Persije.. sudeci po nekim plocama iz davnina (sto se cuvaju u Rusiji u Ermitazu)…

 43. Tibor kaže:

  Pola Beograda hrli na kurs mađarskog jezika! Meni dođe da tražim srbijansko, ljudi, treba neko ostati i u Beogradu. Biće Mađara i Rusa 300 miliona!

OSTAVITE KOMENTAR