Ko je vlasnik tople vode

Početkom proleća mnogi poljoprivrednici iz okoline Subotice zatekli su šokantan prizor na svojim njivama, sa već naraslim jesenjim usevima – tragovi velikih mašina na više mesta uništili su ne samo useve nego i samo zemljište, ponegde sabijeno i do 60 santimetara u dubinu, uglavnom u širini od pet-šest metara. Kako su kasnije obavešteni, na tim mestima je kompanija „NIS Gazpromnjeft“ sprovodila istraživanja naslaga rude, ali bez prethodnih zahteva za dozvolu vlasnika da uđe u njive. NIS se kasnije javno izvinio i ratarima ponudio obeštećenje koje je na neke adrese i stiglo, ali, kako tvrde pojedinci, u iznosu od desetak-dvadeset evra po parceli. Time je priča o istraživanju rudnog blaga u Vojvodini donekle završena, mada je njen drugi deo kudikamo interesantniji.

 

 

NIS je, naime, u ovom istraživanju tragao za nalazištima termalne vode, kojih bi u Vojvodini trebalo da bude u ogromnim količinama, budući da „čitav Panonski basen leži na moru tople vode“, kako kaže profesor Visoke tehničke škole u Subotici Peter Odri. To bogatstvo je u vrlo malom procentu iskorišćeno, iako bi topla voda mogla biti važna energetska sirovina i doneti velike uštede i veći kvalitet energije za zagrevanja stanova, u tehnološkim procesima, u turističkom i banjskom kompleksu. Upravo sa tom namerom je novembra 2011. godine Vlada Vojvodine potpisala sa NIS-om memorandum o saradnji kojim se predviđa zajednički posao odnosno formiranje zajedničkog preduzeća za iskorišćavanja alternativnih i obnovljivih resursa energije u Vojvodini. U martu ove godine potpisan je i trilateralni sporazum sa mađarskim kompanijama dvema EU – Fire, i GMV o istraživanjima geotermalnih bušotina. Problem je, međutim, što je NIS u prvi sporazum sa Vladom Vojvodine kao deo svog uloga u zajedničko preduzeća naveo 78 bušotina i deset instalacija, u vrednosti oko 14 miliona evra, a da nijednim aktom nije precizirano da je NIS njihov vlasnik.

 

– Gasnim sporazumom između Srbije i Ruske Federacije nije predviđeno da Gaspromnjeft uz jeftin NIS dobije pride i hidrotermalne izvore u Vojvodini, napominje Aca Udicki, predsednik Stručnog saveta za energetiku i mineralne sirovine Lige socijaldemokrata Vojvodine. Treba utvrditi da li NIS uopšte ima pravo stečeno nekim drugim aktom na geološka istraživanja hidrotermalnog potencijala Vojvodine. Utvrđivanje vlasništva nad hidrotermalnim potencijalom jeste pitanje koje treba rešiti, ali treba pronaći i rešenje da ovaj energetski potencijal ostane u vlasništvu Vojvodine – kaže Udicki.

 

On podseća da je pitanje vlasništva već postojećih bušotina lako rešivo – treba videti ko ja investirao u istraživanja tople vode pre dolaska Gaspronjefta u NIS. Ti poslovi su se uglavnom finansirali iz nekadašnjeg fonda rudnog blaga i budžeta Vojvodine. Udicki navodi da bi dobro rešenje moglo biti prenošenje tih prava lokalnim samoupravama.

 

Neiskorišćeno bogatstvo

 

Od ukupno 78 postojećih geotermalnih bušotina u Pokrajini koristi se jedva jedna petina, iako je termalna energija u Evropi sve zastupljenija, kao jeftiniji, obnovljiv i kvalitetan izvor energije koji može naći veoma široku primenu. Takođe, u Vojvodini postoji između 40 i 50 bušotina koje su konzervirane ali bi se mogle naći u eksploataciji. Ko će ih eksploatisati i imati od njih i dobar profit, zavisi svakako od utvrđivanja vlasničkih prava.

 

Iskustvo i stručno znanje

 

Sporazum između Vlade Vojvodine, NIS-a i mađarskih kompanija podrazumeva da NIS ima mogućnost da aktivira geotermalne bušotine u svom vlasništvu, i obezbedi toplu vodu iz bušotine za korišćenje u razne svrhe. Kompanije GMV i EU Fire u projekat ulažu svoje stručno znanje i iskustvo u oblasti istraživanja, eksploatacije i korišćenja geotermalne energije, i treba da omoguće povezivanje lokalne zajednice sa investitorima.

 

Danas, V. LalošKOMENTARI

  1. Vojvođanin kaže:

    Gazprom ruska okupacija!

OSTAVITE KOMENTAR