KONKURS Kluba pesnika “ORFEJ” Subotica

Klub pesnika ORFEJ Subotica objavljuje konkurs pod nazivom

RAZLIČITOST NAS ČINI JEDINSTVENIM

za pesnike svih naroda, narodnosti i etničkih grupa, koji žive u Vojvodini,

a  još nisu objavljivali svoje poetske radove.

Teme pesama su slobodne, neograničene brojem stihova i strofa.

Radovi koji nisu pisani srpskim, hrvatskim, bunjevačkim ili mađarskim

jezikom treba da imaju svoj prevod kako bi žiri mogao da ih oceni.

U konkursu mogu učestvovati svi od 15 do 30 godina starosti.

Mogu se poslati najviše 3 pesme koje do sada još nisu objavljivane.

Manifestacija – svojevrsni pesnički maraton

 pod  nazivom RAZLIČITOST NAS ČINI JEDINSTVENIM održaće se

u prvoj nedelji septembra u sklopu obeležavanja Dana grada Subotice.

Izabrani radovi biće objavljeni u Zborniku radova,

koji će biti promovisan na samoj manifestaciji.

U prijavi za konkurs navesti:

Ime i prezime, godinu rođenja

Adresu stanovanja i e-mail adresu.

Konkurs je otvoren od  15.04.2019. a radovi se šalju zaključno sa

15.06.2019. isključivo elektronski i to na e-mail adresu:

klubpesnikaorfej@gmail.com      tel. 063-545723  ili  064-3380346KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR