Kukuruz stradao na oko 40.800 ha

Gradsko veće je usvojilo je Izveštaj Komisije za procenu štete od suše na poljoprivrednim usevima za ovu godinu na teritoriji grada Subotice. Šteta je procenjena na šest milijardi i 300 miliona dinara, a najviše je stradao kukuruz i jabuka. Izveštaj je dostavljen gradonačelniku, a biće prosleđen i Vladi Republike Srbije i Pokrajinskom sekreterijatu za šumarstvo i poljoprivredu. Predloženo je da se za sanaciju izdvoji deo novca iz budžeta za elementarne nepogode.

Procenjena šteta od suše iznosi oko 53 miliona evra i pogođene su poljoprivredne kulture na površini od 80.000 hektara. Najveći udar je pretpeo kukuruz na 40.800 ha, gde se šteta procenjuje na oko dve milijarde dinara i jabuke na 2.800 ha, koje na ovim prostorima čine 65 odsto voćnih vrsta. Šećerna repa je stradala na površini od 1.580 ha, Vinova loza na 800 ha, Lucerka seno na oko 2000 ha i druge ratarske i voćarske kulture.

 

Situacija u poljoprivredi je još gora, jer je izveštaj sačinjen pred dve nedelje, rečeno je trećoj sednici Gradskog veća. Predlaženo je da se Izveštaj o pretrpljenoj šteti na poljoprivrednim kulturama od suše dostavi Fondu za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Fondu za razvoj poljoprivrede Vojvodine i Garancijskom fomdu sa zahtevom za reprogamiranje kreditnih obaveza za poljoprivredne proizvođače korisnike kredita u navedenim fondovima. Predloženo i da se poslovnim bankama uputi isti zahtev, kako bi odobrili reprogramiranje postojećih kredita. U Izveštaju je dat predlog koji će biti upućen Ministarsvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da odobri korišćenje dela novca od zakupa državnog zemljišta, koja su prihod grada, kao pozajmicu preko Fonda za razvoj poljoprivrede u cilju zasnivanja novog cikljusa ratarske i voćarske proizvodnje. Takođe, predloženo je JO “Vode Vojvodine” da se prolongira obaveza poljoprivnih gazdinstava po osnovu vodnog doprinosa na poljoprivrednom zemljištu.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR