Kvalitet vode na Ludaškom jezeru nije dobar

Kvalitet vode u specijalnim rezervatima prirode: Ludaško jezero, Carska i Obedska bara, nije zadovoljavajući i imajući u vidu bogatsvo i značaj tih rezervata, trebalo bi raditi na njihovoj dodatnoj zaštiti. To je zaključak istraživanja stručnjaka Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, a rezultati su prezentovani u pokrajinskom Zavodu za zaštitu prirode.

Što se Ludaškog jezera tiče, po mnogima je muzej na otvorenom. Pomenute prirodne bisere trebalo bi održavati na odgovarajući način, a rezultati istraživanja, koje je obuhvatilo između ostalog utvrđivanje fizičkih i hemijskih parametara, nisu zadovoljavajući.

“Kvalitet voda u barama i sporotekućim vodama često je nezadovoljavajući, to se pre svega odnosi na loš kiseonični režim, koncentracija suspendovanih čestica je visoka, a ukupni azotni i fosforni parametri su takođe visoki. Rezervati prirode bi trebalo da budu apsolutno netaknuta mesta, ali oni se često graniče sa delovima gde se vrše intenzivne antropogene aktivnosti, kao što je poljoprivreda. Bez obzira na granicu, ta granica nije formalna, jer voda i vazduh ne poznaju granice. Često zagađanja van rezervata dospevaju u rezervat”, rekla je Jasna Grabić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

“Mi radimo, određujemo ostatke pesticida i mikrocistina u uzorcima zaštićenih, prirodnih dobara. Situacija nije alarmantna, ali su detektovani pojedini ostaci pesticida, kao i mikrocistina i variraju u zavisnosti koja je oblast u pitanju”, dodala je Marina Đukić, iz Zavoda za javno zdravlje Beograda.

Stručnjaci naglašavaju da bi trebalo pojačati mere zaštite u dogovoru sa nadležnim institucijama i upravljačima specijalnih rezervatima prirode, ali i preispitati zakonsku regulativu usklađenu sa evropskom.

 

RTV

 KOMENTARI

  1. Indijanac kaže:

    Ispitujemo, istražujemo, zaključujemo, naglašavamo, trebalo bi, dobro bi bilo, preispitujemo…..
    Na Zapadu ništa novo, priče u prazno za dobre pare, bez nekih vidnih rezultata.
    Rekli su nešto što i sami znamo i bez njih.

OSTAVITE KOMENTAR