Lokalne inicijative mladih – Poziv za dostavljanje predloga projekata

Centar lokalne demokratije – LDA Subotica poziva neformalne grupe mladih i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotice da podnesu svoje projektne predloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprineti:

  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima kulturne participacije;
  • Povećanju pristupa mladih kulturi i kreativnim alatkama, posebno mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske saradnje u podsticanju učešća mladih.

Rok za podnošenje projektnih predloga je: 30. jun 2017.godine u 17h.

 

Poziv za podnošenje predloga projekata, aplikacioni formular, kao i smernice poziva možete preuzeti  OVDE.

Opši cilj poziva za podnošenje predloga projekata je unapređenje učešća mladih u javnom životu lokalne zajednice i doprinos stvaranju povoljnijeg okruženja za angažovanje i aktivizam mladih u lokalnim zajednicama širom Zapadnog Balkana.

 

Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA u partnerstvu sa sedam Agencija/Centara lokalne demokratije na području Zapadnog Balkana i ALDA Makedonija, realizuju projekat “Regionalna platforma za dijalog i učešće mladih Balkana” (http://www.alda-balkan-youth.eu) u okviru programa Civil  Society Facility – Operating Grant to IPA CSO Associations, kroz podršku Evropske komisije.

Inicijativa “Lokalni fond za mlade” predstavlja fond koji obezbeđuje Centar lokalne demokratije Subotica u okviru ovog projekta, a u cilju podrške lokalnim inicijativama neformalnih grupa mladih i udruženja mladih u gradu Subotica.

lda

 KOMENTARI

  1. Afet kaže:

    .posebno u procesu participacije hahahah
    .proces pristupa mladih kulturi omg i alatkama 😀
    .povecanje fokusa jbt

OSTAVITE KOMENTAR