Lončarević palata sa stilskom rasvetom

Privukla je veliku pažnju tokom prošle godine kada je počela rekosntrukcija njene fasade.

 

Kuća Lončarević na Malom korzou je nakon odlične sanacije fasade doživela je nadogradnju koja je u određenoj meri uticala na njen izgled. Postavljena nadstrešnica u kojoj se uložilo dosta para i koja elementima podseća na ogradu istog tog objekta je ipak delovala malo preveliko za jednospratnu zgradu.

 

Iako treba ceniti trud vlasnika objekta i njegove napore da je dovede u red, najveća naša zamerka je ustvari bila ta što je nadstrešnica prelazila i na susedni objekat koji je i stilski i gabaritno potpuno nezavistan. Na taj način je narušen njegov celokupni izgled.

 

25. novembar 2012.

 

Međutim, deo nadstrešnice koji je prelazio na susedni objekat je u međuvremenu uklonjen, a fasada dodatno ulepšana stilskom rasvetom. Sitna svetla ističu dekorativne elemente fasade. Takav izbor dekorativne rasvete mnogo bolje priliči nižim i manjim objektima, nego reflektor sa koja se, primera radi, može videti na Gradskoj kući.

 

Primer drugima

 

Vesti iz arhive:
Diskutabilna realizacija nadsrešnice na Lončarević palati
Nadstrešnica na Lončarević kući



KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR