Mađari pomažu Nacionalnom savetu Albanaca

Ministar za manjinska i ljudska prava, Svetozar Čiplić obišao je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine i time najavio obilazak formiranih nacionalnih saveta u Srbiji. Čiplić je istakao da ni jedan nacionalni savet neće ostati bez sredstava iz republičkog budžeta. U narednom periodu da će se na upoznavanju lokalne, pokrajinske i republičke vlasti sa Zakonom o nacionalnim savetima i njihovim novim ovlaštenjima. Pored toga, bilo je reči i o tome da se nova ovlaštenja popularišu i predstavnici svih nacionalnih saveta se upoznaju sa njima. Ministar za manjinska i ljudska prava, Svetozar Čiplić je rekao da ni jedan nacionalni savet neće biti usklaćen za finansiranje od strane ministarstva. Po novom sistemu finasiranja 30 odsto novca dobijaju svi nacionalni saveti, a 70 odsto novca se raspoređuje po brojnosti i broju forminarih ustanova nacionalne manjine. Čiplić i Korhec su istakli da će nacionalni savet mađarske nacionalne manjine ubuduće pomoći formaranju Nacionalnog saveta Albanaca.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 86 = 91

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: