Makaze za neplatiše

U toku su isključenja potrošača koji nisu platili snovembarski račun za struju. Izdato je oko 2000 naloga za domaćinstva i oko 500 virmanskih potrošača.

Slika

– "Elektrodistribucija " Subotica " se zahvaljuje svim svojim kupcima koji na vreme i u rokovima izmiruju svoje obaveze za utrošenu električnu energiju i na taj nači omogućavaju nesmetan rad EPS-a. Ti kupci, će kao i do sada, dobiti 5% popusta na mesečno zaduženje, ukoliko su na vreme izmirili svoje obaveze za utrošenu električnu energiju. Takvih je kupaca, na konzumu Elektrodistribucije “Subotica”, u proseku oko 60%. Apelujemo na sve kupce, iz svih kategorija potrošnje (“Domaćinstvo”, Industrija), koji su u dobili opomene a nisu izmirili svoje obaveze po njima, u decembru mesecu, da to čim pre urade. Obzirom da se aktivnosti obustave isporuke električne energije (isključenja) rade velikim intenzitetom, kupcima koji to ne učine, biće obustavljena isporuka el. energije.

Da bi se isključen kupac ponovo uključio na elektrodistributivnu mrežu (izdao nalog za uključenje), mora prikazati uplatu, iznosa sa naloga za obustavu el. energije, na šalterima mesnih elektrodistribucija. Svim  kupcima  kojima  je  zbog  duga  obustavljena  isporuka  el.energije a, prilikom kontrole, se zatekne da su se samovoljno priključili, kupcima koji ne dozvoljavaju pristup mernom mestu i koji neovlašćeno koriste el. energiju biće  demontirani  priključci sa  distributivne  mreže i izmeštena merna mesta na javnu površinu (van objekta). Ista  mera  primeniće  se  i  prema  kupcima  koji ne  izmiruju  ugovorene rate za otplatu  duga (sporazumi). Za  ponovno  priključenje  na  distributivnu  mrežu, ovi  kupci  će  morati  da izmire  dug  u  celosti.

Obzirom da se aktivnosti na naplati potraživanja (ISKLJUČENJA) rade MAKSIMALNIM intentzitetom (sa svim raspoloživim resursima), šalter za reklamaciju ED »Subotica« će 25. – 28.01.2011 godine raditi produženo do 17h a u subotu, 29.01.2011 godine, od 08:00-13:00h.

Troškovi ponovnog uključenja iznose za:
“Domaćinstvo” – monofazno brojilo – 1235,66din
“Domaćinstvo” – trofazno brojilo – 1853,49din
Virmanski potrošači – 4214,02din

Telefoni za informacije su 552-702 i 551-041.
Broj telefona govornog automata, preko kojeg možete dobijati informacije o stanju brojila, duga-preplate i uplatama je 547-664.
Broj za prijavu kvara je 544-336.
Veliki broj informacija kao što su : Cena struje, Objašnjenje računa, Uvid u račun, Sami izračunajte, Elektroener. saglasnost, Isključenja, … možete naći na sajtu JP" Elektrovojvodina" na adresi http://www.elektrovojvodina.rs" – navodi se u saopštenju Elektrodistribucije Subotice.
U Elektrodistribuciji kažu da dnevno se pronađe od 2 do pet potrošača koji nelegalno koriste struju.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

5 + 4 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: