Međunarodni dan močvarnih staništa

Danas se obeležava Međunarodni dan močvarnih staništa pod sloganom "Močvare i šume ". Regulacija rečnih tokova, mere odbrane od poplava, isušivanje močvara i njihovo pretvaranje u obradivo zemljište, doveli su do toga da su vlažna, močvarna staništa jedna od najugroženijih u svetu.
– Regulacija rečnih tokova, mere odbrane od poplava, isušivanje močvara i njihovo pretvaranje u obradivo zemljište, doveli su do toga da su vlažna, močvarna staništa jedna od najugroženijih u svetu. Zemlje potpisnice Ramsarske konvencije obavezuju se da štite vlažna i močvarna staništa, koja su od vitalne važnosti za očuvanje biodiverziteta. Jedno od takvih mesta u našoj zemlji je i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, područje koje je na listu ramsarskih lokaliteta ušlo 1977. godine, svega 6 godina nakon konverencije održane u iranskom gradu Ramsaru – rekao je stučni saradnik JP "Palić Ludaš", Žika Reh.

Slika

– SRP “Ludaško jezero” je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, vlažne livade, tresetne livade, pašnjake i ostatke reliktnih stepskih zajednica i slatinske vegetacije. Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 ha je jedinstveno u Srbiji. Njegovo plitko korito je formirano radom vetrova na dodiru interfluvijalne peščare Dunava i Tise i lesne zaravni Bačke. Različiti tipovi zemljišta i blizina podzemne vode formiraju predeo mozaičnog tipa, koje stvara visoki biodiverzitet unutar malog područja. Rečica Kireš formira ekološki koridor povezujući vlažna staništa sa udaljenim poplavnim područjem Tise. Okolina jezera je naseljena već od kamenog doba. Sada je kompleks okružen poljoprivrednom teritorijom i dva susedna naselja se graniče sa zaštićenim dobrom – dodaje Reh.

Slika

Ludaško jezero je poznato gnezdilište ptica vodenih staništa gde se gnezde retke vrste ptica kao što su plavokljuna patka, ševarski cvrčić, brkata senica i mnoge grabljivice. Pored ptičjeg sveta, ovde je prisutno 13 vrsta vodozemaca i 9 vrsta gmizavaca. U jezeru se nalazi 19 autohtonih i alohtonih vrsta riba. Među retkosti područja ubrajaju se i druge životinje, kao što su lasica, krtica, hermelin.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

5 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 6 ?
Please leave these two fields as-is: