Međunarodni dan žrtava nasilja

Svaka treća žena u zemlji je žrtva fizičkog nasilja u porodici, svaka druga žena psihičkog, a svaka četvrta je bar jednom u životu bila izložena fizičkom nasilju u porodici.Policiji se prijavljuje samo 16,5% slučajeva, u 25% ispitanih slučajeva nasilje se ponavljalo više od 5 puta , dok u 18% slučajeva, sem žene, zlostavljani su i drugi članovi porodice. Ovo su samo neki od statističkih podataka koji nam pokazuju koliko je nasilje izraženo u društvu.

Slika

Danas se obeležava Međunarodni dan žrtva nasilja sa ciljem da se žrtve ohrabre i potraže pomoć, prijave nasilje i govore o lošim iskustvima. Obeležavanje ovog dana je pokrenuto od strane Nacionalne asocijacija službi za pomoć žrtvama u Švedskoj 1989. u toj zemlji, s ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Viktimološko društvo Srbije skreće pažnju da zbog nedostatka novca trebalo bi da se ugasi više od pola nevladinih organizacija koje se bave ovom tematikom i daju podršku žrtvama uopšte, a posebno ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Evropski forum službi za pomoć žrtvama doneo je 2001. godine odluku da se 22. februar proglasi za Međunarodni dan žrtava, a u Srbiji se taj dan obeležava od 2005, zahvaljujući Viktimološkom društvu.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 45 = 53

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: