Međunarodni dan žrtava nasilja

Svaka treća žena u zemlji je žrtva fizičkog nasilja u porodici, svaka druga žena psihičkog, a svaka četvrta je bar jednom u životu bila izložena fizičkom nasilju u porodici.Policiji se prijavljuje samo 16,5% slučajeva, u 25% ispitanih slučajeva nasilje se ponavljalo više od 5 puta , dok u 18% slučajeva, sem žene, zlostavljani su i drugi članovi porodice. Ovo su samo neki od statističkih podataka koji nam pokazuju koliko je nasilje izraženo u društvu.

Slika

Danas se obeležava Međunarodni dan žrtva nasilja sa ciljem da se žrtve ohrabre i potraže pomoć, prijave nasilje i govore o lošim iskustvima. Obeležavanje ovog dana je pokrenuto od strane Nacionalne asocijacija službi za pomoć žrtvama u Švedskoj 1989. u toj zemlji, s ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Viktimološko društvo Srbije skreće pažnju da zbog nedostatka novca trebalo bi da se ugasi više od pola nevladinih organizacija koje se bave ovom tematikom i daju podršku žrtvama uopšte, a posebno ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Evropski forum službi za pomoć žrtvama doneo je 2001. godine odluku da se 22. februar proglasi za Međunarodni dan žrtava, a u Srbiji se taj dan obeležava od 2005, zahvaljujući Viktimološkom društvu.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: