Mogućnosti, dobiti i prednosti Mehanizma čistog razvoja

Primena projekta Mehanizma čistog razvoja donosi višestruku korist za lokalne zajednice. Tu se prvenstveno misli na razvijanja novih tehnologija, finansijske dobiti, kao i otvaranja novih radnih mesta. Kvalitet samog projektnog dokumenta presudno utiče na verovatnoću da projektna ideja zavredi finansiranje iz bilo kog od izvora koje ćemo navesti. Budući da ovi fondovi podstiču čuvanje ili povećanu proizvodnju tačno određenih javnih dobara, projektni dokument mora jasno pokazati kako će sprovođenje projektnih aktivnosti uticati na to javno dobro. Smatra se da je loša priprema projekata jedan od glavnih razloga slabog korišćenja raspoloživih novčanih sredstava. Neki od fondova predviđaju tehničku pomoć i u ovoj fazi projektnog ciklusa. Mogućnosti dodatnog izvora finansiranja i/ili instrumenata obezbeđenja, za one koje žele da sprovedu projekte u oblasti obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na podsticaje korišćenja biomase, kao mogućeg najznačajnijeg obnovljivog izvora energije na teritoriji Vojvodine.

Slika

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, kopna i mora Republike Italije i Gradskim upravama Leskovca, Kragujevca i Subotice, u februaru je organizovao seminar na „Mogućnosti, dobiti i prednosti Mehanizma čistog razvoja".

Mehanizam čistog razvoja je instrument za pružanje pomoći zemljama u razvoju u postizanju održivog razvoja i promovisanju ekoloških investicija, rečeno je na seminaru u Subotici. U našoj zemlji mogu da se razvijaju prirodni resursi za proizvodnju biomase, skladištenje otpada i korišćenje prirodnog gasa, kao mogućnost izgradnje i mini hidrocentrala.
Projekat ne bi bilo moguće ostvariti bez dodatnog finansiranja koje omogućuje učešće u CDM. Finansiranje projekta zapravo dolazi od prodaje Sertifikovanih jedinica smanjenja emisija (Certified Emission Reduction-CER) koje nadležna tela izdaju projektnim predlagačima nakon verifikacije da je smanjenje zaista ostvareno. Kupci mogu kupiti ove sertifikate unapred, što je uobičajeni način budući da projektni predlagači obično žele da obezbede što je veći mogući iznos finansiranja pre početka projekta. Cena ovih jedinica varira na tržištu. Od uopštenih informacija valja istaći i to da je CDM pogodan mehanizam za velike projekte, kao i to da karbon finansiranje može pokriti tipično od 10% do nekoliko desetina procenata od ukupnih troškova finansiranja projekta. Projekti vezani za korišćenje biomase se u svetu često sprovode u okviru CDM. Uloga državne uprave, izuzev one koja je striktno propisana procedurama za izvršavanje projekata u okviru CDM-a i koja je pretočena odgovarajućim aktima u nadležnosti i obaveze Ovlašćenog nacionalnog tela (Designated National Authotity-DNA), može biti da upozna moguće projektne predlagače sa postojanjem ovog mehanizma da ih uputi na nadležni državni organ, kao i da pomaže komunikaciju između predlagača projekta i nadležnog državnog organa pomažući na taj način obema stranama. Novac koji projektni predlagači mogu dobiti kroz CDM nije ni grant ni kredit, finansiranje dolazi kao posledica transakcije u kojoj strana koja je preuzela neku obavezu prema očuvanju globalnog javnog dobra (klime kakvu danas poznajemo) plaća strani koja to dobro čuva, više nego što bi se to u uobičajenim okolnostima moglo od nje očekivati.

Pomoć Evropske unije energetskom sektoru je u proteklom periodu bila ogromna. Projekat koji je od važnosti za temu ovog teksta je projekat iz IPA 2010 koji se tiče sprovođenja energetske komponente strategije održivog razvoja. Deo ovog projekta čija implementacija može imati veliki značaj za energetiku u Vojvodini, trenutno je u proceduri ugovaranja.
Predstavljena su dva projektna dokumenta koja su urađena za PIK Bečej i Opštinu Ljubovija, a radi se o korišćenju biomase. U Ministrarstvu životne sredine kažu da posebno mesto uzimaju projekti mehanizma čistog razvoja definisani Kjoto protokolom, koji mogu da doprinesu lakšoj primeni nacionalnog zakonodavstva pod povoljnijim finansijskim uslovima. Realizacija projektnih aktivnosti podrazumeva povećanje energetske efikasnosti, korišćenje ostataka u sektoru poljoprivrede i šumarstva, deponijskog gasa, a sve kroz mehanizam čistog razvoja.

Slika

Cilj seminara je predstavljanje koncepta projekata Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola (CDM), dobiti koje se ostvaruju kroz njihovu realizaciju, ali i konkretnih projektnih dokumenata izrađenih u Republici Srbiji, a kroz saradnju dva ministarstva. Seminar predstavlja jednu od aktivnosti definisanih Aneksom o saradnji između našeg ministarstva i italijanskog da u saradnji sa lokalnim zajednicama unapredi sprovođenje Kjoto protokola, kroz jačanje kapaciteta i podizanje znanja na lokalnom nivou.

Organi državne uprave imaju veoma važno mesto prilikom stvaranja ovakvih kreditnih linija i podsticanja njihovog korišćenja, a ta uloga ne treba da bude intervencionistička niti izvršna, već uloga stvaranja okvira za održivo investiranje u održiv energetski sektor. Način na koji se stvaraju i rade kreditne linije i drugi alati za podsticanje korišćenja obnovljivih izvora ili energetske efikasnosti, dovoljno su važni da bi se posvetila pažnja svakom pojedinačnom instrumentu od ideje do institucionalne podrške sprovođenju.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 30 = 38

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: