Mulj dobrog kvaliteta

Uspešno je završen pilot projekat kompostiranja otpadnog mulj koji nastaje prilikom prerade otpadne vode na Prečistaču. Kada je reč o mogućim tehnologijama za rešavanje ekološke problematike u delu prečišćavanja otpadnih voda, značajno je usvojiti i primeniti one tehnologije koje garantuju smanjenje rizika zagađenja životne sredine, a naročito njegovih vodnih resursa, bilo podzemnih, bilo površinskih voda.

 


Vodeće zemlje u ovoj oblasti su Francuska, Danska i Finska, koje za ove svrhe koriste 60% od ukupnih količina mulja. Pilot projekat kojeg je Vodovod započeo 10.marta ove godine, u saradnji sa mađarskom firmom „AGRO – GEO” iz Kečkemeta, ima za cilj da se analizom rezultata prilikom kompostiranja mulja kao biološkog produkta, ispitaju mogućnosti koje ova tehnologija nudi. Rezultati pokazuju da je mulj dobrog kvaliteta i da može da se koristi u poljoprivredi za đubrenje. Međutim, u Vodovodu kažu da primena tehnologije košta  i da preduzeće nema novca, tako da sve ostaje na pilot projektu. Ukoliko grad izađe u susret Vodovodu možda se i ova ekološki prihvatljiva tehnologija primeni i u Subotici.

 

Petar Balažević, dipl.pravn., zamenik direktora, ukratko je upoznao prisutne novinare o trendovima u ovoj oblasti, kao i konkretnim aktivnostima po ovom pitanju u Vodovodu.

 

– Kada je reč o mogućim tehnologijama za rešavanje ekološke problematike u delu prečišćavanja otpadnih voda, značajno je usvojiti i primeniti one tehnologije koje garantuju smanjenje rizika zagađenja životne sredine, a naročito njegovih vodnih resursa, bilo podzemnih, bilo površinskih voda. Stim u vezi veoma su značajne aktivnosti koje se preduzimaju u delu problema vezanih za rastuće količine mulja iz prečišćenih otpadnih voda. Najpoznatije mogućnosti za rešavanje ovih problema su:sagorevanjem otpadnog mulja, što je dosta skup tretman, koji opterećuje i činjenica da se dobija produkt sa manjom ili većom količinom zagađenih materija; Odlaganje otpadnog mulja na sanitarnu deponiju, koji je problematičan sa aspekta transporta i njegove cene, a limitirane su prijemne količine, i “Odlaganje otpadnog mulja i njegovo iskorišćavanje u poljoprivredne svrhe”, naravno, uz prethodno tretiranje. Vodeće zemlje u ovoj oblasti su Francuska, Danska i Finska, koje za ove svrhe koriste 60% od ukupnih količina mulja- rekao je Petar Balažević.

 

Stručnjaci firme “Agro-geo” iz Kečkemeta, tvrde da sa ovom tehnologijom može da se očisti i jezero.KOMENTARI

 1. djomla kaže:

  Zar “Vodovod i kanalizacija” nisu dobile srestva za novi prečistač u okviru kojeg je trebala da proradi “Linija mulja” koja je trebala mulj, da iskoristi pri proizvodnji električne energije. Pošto nisam upoznat sa trenutnim stanjem, zanima me da li je ta linija proradila, i kakve ona veze ima sa ovim kompostiranjem

 2. Hanibal Lektor kaže:

  ” Mulj dobrog kvaliteta”
  Ne čudi me,  pa toliko je muljanja bilo sa Palićem, prečistačem, UTRO-m …
   

 3. lena kaže:

  Kada je proradila linija mulja na Prečistaču, nekoliko projekata je pokrenuto kako bi se videlo na koji način je najbolje da se iskoristi, da ne bi bio samo otpad. Postoji projekat da se iz mulja proizvodi struja i on radi.

  Ovde je reč o drugom projektu kojim se dokazalo da se mulj može kompostirati, proizvesti biloško đubrivo i po direktivama EU.

  Više o ovoj temi narednih dana

OSTAVITE KOMENTAR