Mulj-opasan otpad

U Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" kažu da je mulj koji nastaje kao nus produkt prerade vode za piće pun arsena, gvožđa i amonijaka, koji je do sada puštan u kanalizaciju što nije u skladu sa ekološkim propisima. U decembru bi trebalo da Zavod za javno zdravlje podnese izveštaj, a onda će se odlučiti koji će od sistema prerađivanja mulja na vodozahvatu biti korišćen.
Potrebno je izgraditi Centralni kompleks Vodozahvat 2. Prema Zakonima o planiranju i izgradnji, Vodovod je u obavezi da reši problem mulja koji se javlja kao nusprodukt kod proizvodnje pitke vode. Lokalna samouprava je izdvojila 7 miliona dinara za projekat koji treba da definiše tehnološki tretman mulja.
U Vodovodu kažu da su u junu započeli različite tehnološke procese obrade mulja. Realizovan je eksperiment sa tri različite tehnologije i naredne godine će se odrediti tehnologija kojom će se prerađivati mulj.
Mulj koji nastaje prilikom prerade vode spada u opasan otpad. U Srbiji ne postoji deponija za odlaganje opasnog otpada i on se uglavnom izvozi u Segedin i Beč na preradu i uništavanje.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 73 = 77

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: