Nova odluka o komunalnom redu uskoro pred odbornicima

Gradsko veće u Subotici je usvojilo predlog Odluke o komunalnom redu. Predlog sačinjen tako da se sada znaju pravila ponašanja svih lica koja su odgovorna za održavanje grada. Odlukom je regulisano ko vrši nadzor i sistem kažnjavanja. Predlog odluke ne obuhvata uslove, načine i postupak postavljanja natpisa poslovnog imena, oglasnih tabli i drugih uređaja u centru grada i na fasadama.

.

Članovi veća su usvojili i  nekoliko planova detaljne regulacije koji se odnose na deseti deo naselja „Peščara“, izmene dela plana za centar grada zone 1 i 3, kao i za deo prostora Mesne zajednice „Mali Bajmok“ namenjen za komercijalne svrhe. Svi predlozi odluka će biti upućeni
Skupštini grada na usvajanje.

.
Za prvih devet meseci grad je raspolagao sa  dve milijarde 518 miliona i 866 hiljada dinara što iznosi 59,4 odsto planiranog obima, a 94,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Rashodi su realizovani u visini od  dve milijarde 407 miliona i 948 hiljada dinara, što znači da je realizovano 56,82 odsto rashoda za prvih devet meseci. Gradsko veće je donelo dve odluke o korišćenju novca stalne rezerve budžeta za nabavku građevinskog materijala radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova  Subotičanima koji su pretpeli štetu zbog delovanja podzemnih voda u visini od miliona dinara .
.

Članovi Gradskog veća su doneli rešenje o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga, a nisu usvojili novi cenovnik JKP „Dimničar“.  Rešenja ne idu na usaglašavanje Skupštini grada.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 43 = 51

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 8 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: